En bankboks i Mokorewo

Jeg sitter på et teppe i landsbyen Mokorewo sammen med fire flotte kvinner. Jeg har akkurat forstått at en metallboks med tre hengelåser har endret disse kvinnenes liv. Mer enn det; den har endret et helt lokalsamfunn. Og jeg får bekreftet det jeg vet, men som er lett å glemme – at kunnskap gir makt og fellesskap gir styrke, selv med små midler.

Metallboksen jeg snakker om er landsbyens bankboks. Boksen er en investering til landsbyen fra FORUTs partnerorganisasjon FoRUT Sierra Leone. Mine kollegaer i dette vakre og svært fattige landet, har over flere år arbeidet sammen med innbyggerne i Mokorewo. Et av prosjektene er en spare- og lånegruppe. De kaller det CoCSA – Community Credit and Saving Association.

Oppskriften er like enkel som den er genial. Innbyggerne i landsbyen danner selv en gruppe, der både kvinner og menn skal være representert. De får opplæring i hvordan føre et enkelt regnskap og hvordan gruppa bør organiseres. Og de får en boks og tre hengelåser. Resten greier de selv. 

Fatmata Kamara fra FoRUT Sierra Leone.

Alle i landsbyen sparer det de kan avse av penger hver måned. Her lever de fleste som bønder. De produserer egen mat og noe for salg. De færreste av dem har tilgang til en bankkonto, langt mindre kreditt eller lån. Pengesedler, som vi sjelden ser i Norge lenger, er det vanlige. Litt overskudd fra salg på markedet kan legges i boksen og blir ført inn i boka for innbetalinger. 

Bankboksen er det Mabinty Massaqoi som passer på. Men selv om hun har ansvaret for boksen, kan hun ikke åpne den. Til det trenger hun nøklene til de tre hengelåsene som har hver sin nøkkelbærer; Hawanatu Mannoh (t.v. på bildet øverst), Yeabu Massaquoi og Ndaneh Moriba. Det er disse fire kvinnene jeg får dele teppet med denne formiddagen på den sierraleonske landsbygda. Boksen kan ikke åpnes uten at alle fire er til stede. Det skjer bare når spare- og lånegruppa har sine møter, slik at alle krav til åpenhet og formelle prosedyrer ivaretas. 

Kvinnene åpner boksen. Den er full av penger og dokumenter som registrerer innskudd og uttak. Vi får høre historiene om hvordan disse pengene har endret folks liv. En mann tar ordet og forteller oss om hvordan dette gjorde at han kunne sende datteren til skolen. Sparepengene ble brukt til skoleuniform og bøker. En bestemor deler den dramatiske historien om at spare- og lånegruppa reddet barnebarnets liv. Et lån fra bankboksen ga livreddende medisin til den lille gutten.

Mor Gbessay, bestemor Pamela og treåringen Thomas som fikk livsviktige medisiner takket være CoCSA-gruppa i Mokorewo.

Slike lån, som betales tilbake med en rente på 10 %, gir også mulighet til investeringer i arbeidsplasser. Pengene brukes for eksempel på bedre såkorn eller jordbruksredskaper. Eller på å starte en frisørsalong. Dette gir kvinner en mulighet til å skaffe jobb og inntekt, og med det følger muligheten til et mer selvstendig liv og bedre kår for familien og barna. 

Spare- og lånegruppa i Mokorewo er en av 62 grupper som FoRUT har bidratt til å starte opp i to regioner i Sierra Leone. 62 landsbyer har fått opplæring og veiledning underveis. 62 landsbyer har fått sterke grupper av kvinner og menn som kan ivareta egne rettigheter og plikter i langt større grad. Og ryktet sprer seg. Gruppene tiltrekker seg stadig flere medlemmer, og nabolandsbyer har bedt om hjelp til å kunne starte det samme.

FORUTs bidrag er penger til en bankboks og til kompetente kollegaer, som Fatmata Kamara, som veileder og oppmuntrer underveis. Det viktigste vi deler er kunnskap og ferdigheter som ganske umiddelbart skaper endring i lokalsamfunn som Mokorewo. 

Ut fra disse gruppene skapes ny aktivitet, som gir inntekt eller ivaretar rettighetene til kvinner og barn. Mange av de samme landsbyene organiserer jordbrukssamvirker som gir større overskudd. Og kanskje det aller viktigste: kvinner får en stemme og en kraft til å beskytte seg selv og sine barns rettigheter.

Slik bygges sakte og sikkert trygghet og tillit i et fattig land som har blitt revet i filler av krig og en ebolaepidemi. Slik står de bedre rustet til å møte de urolige tidene som ligger foran oss, med økt matmangel og dyrtid.

Vil du støtte FORUTs arbeid mot fattigdom og urettferdighet? Bli FORUT-fadder!

Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT

Siste nyheter