Innviet Nepals første barnepsykiatriske klinikk

Nepals helseminister klippet snora da landets første barnepsykiatriske klinikk ble innviet 6. januar. – En viktig milepæl både for barn i Nepal og for alle som jobber hardt for å hjelpe barn med psykiske lidelser i landet, sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT.

Byggingen av klinikken er et samarbeidsprosjekt mellom FORUT, norske psykiatere og barnerettighetsorganisasjonen CWIN Nepal som lenge har arbeidet for barns psykiske helse. Takket være finansiering fra private givere, næringsliv og FORUT-faddere har prosjektet blitt realisert.

– Dette er et historisk og stolt øyeblikk for oss, sa Sumnima Tuladhar, leder i CWIN, i sin tale under innvielsen.

Myndighetene må med

Hun understreket viktigheten av at helsemyndighetene i Nepal tar ansvar for driften av tilbudet på lang sikt.

– Vi vil at barns psykiske helse skal bli en prioritet for helsedepartementet og befolkningen i Nepal, og jeg ber helseministeren og regjeringen om å ta eierskap i senteret og fortsette dette viktige arbeidet, sa Tuladhar.

CWIN-leder Sumnima Tuladhar taler under seremonien. Alle foto: CWIN.

Det var helseminister Hridayesh Tripadi som foretok den høytidelige innvielsen av bygget ved å klippe snor og avduke en plakett. Katmandus ordfører, Bidhya Sundar Shakya, deltok også.

Bygget er ferdig, men det gjenstår blant annet møblering før det barnepsykiatriske teamet ved Kanti barnesykehus, ledet av Dr. Arun Raj Kunwar, er klare til å flytte inn og ta lokalene i bruk.

Samarbeid om psykisk helse

FORUT og CWIN har siden 2015 stått for driften av en liten barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved det offentlige barnesykehuset Kanti Children’s Hospital. Dette er det eneste tilbudet av sitt slag i Nepal, men lokalene og ressursene har ikke klart å demme opp for det enorme behovet. Arbeidspresset har vært ekstra stort under koronapandemien. Blant annet er det nå satt i gang en egen krisetelefon for barn med behov for psykisk hjelp.

Siden 2019 har Norad vært med på å finansiere driften av tilbudet. Nå går arbeidet over i en ny fase, der det barnepsykiatriske teamet har mer plass og ressurser til å hjelpe flere.

– Befolkningens psykiske helse er den viktigste ressursen til et land, og derfor er det også et viktig tema i utviklingsarbeidet. Den nye klinikken i Katmandu er et flott prosjekt som sivilsamfunnet har drevet fram med god støtte fra myndighetene, sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT.

Senter for hele Nepal

Klinikken vil fungere som et barnepsykiatrisk senter med hele Nepal som nedslagsfelt. Målet er å dele kompetanse med helseposter i distriktene gjennom såkalt telemedisin. Prosjektet vil gjøre det mulig å gi opplæring og veiledning, samt tilby faglige konsultasjoner, noe som betyr at familier med syke barn ikke trenger å reise i dagevis til hovedstaden for diagnostikk og behandling.

Det fattige og jordskjelvrammede landet har totalt over 12 millioner barn. Mange har psykiske lidelser, men psykisk helse er fortsatt et stigma og mange lider av mangel på hjelp eller feilbehandling. Inntil nylig var Dr. Arun Raj Kunwar Nepals eneste barnepsykiater.

Nepals første barnepsykiater og leder av klinikken, Dr Arun Raj Kunwar.
– Til inspirasjon for andre land

Norges utviklingsminister, Dag-Inge Ulstein (KrF), er opptatt av at psykisk helse får plass i utviklingsarbeidet og lot seg imponere av prosjektet da han besøkte byggeplassen i november 2019. 

– Denne klinikken vil bety enormt mye for Nepal, men kanskje også som modell for andre land som ikke har utbygd et psykiatrisk helsetilbud for barn, sa Ulstein under besøket.

– Her er det mange dyktige mennesker som har stått på i lang tid nesten uten å ha rammer for det. Nå blir det en positiv forandring. Jeg er veldig glad for å få komme hit, og vil ønske FORUT og den lokale partneren CWIN lykke til videre med dette viktige arbeidet, sa Ulstein.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (med skjerf til høyre) i samtale med FORUTs utenlandssjef Ståle Stavrum (t.v.), CWIN-leder Sumnima Tuladhar og barnepsykiater Dr. Arun Raj Kunwar (t.h.) på byggeplassen i november 2019.
Slik ser klinikkbygningen ut utvendig i januar 2021.
CWIN-leder Sumnima Tuladhar, helseminister Hridayesh Tripadi og barnepsykiater Dr. Arun Raj Kunwar under innvielsesseremonien 6. januar 2021.
Mange var interessert i innvielsesseremonien, og mange har jobbet hardt og lenge for å etablere et psykiatrisk tilbud for barn i Nepal.

Siste nyheter