Utvider psykisk helse-tilbud for barn i Nepal

Koronapandemien rammer sårbare barn og unge i Nepal ekstra hardt. Behovet for psykososial støtte er stort. Derfor jobber FORUT og partnerorganisasjonen CWIN med å etablere en psykisk helse-telefon for barn og foreldre som trenger hjelp og veiledning.

Barnerettighetsorganisasjonen CWIN rapporterer om at mange i Nepal er preget av stress og stor psykisk belastning som følge av pandemien. Spesielt harde er de økonomiske, emosjonelle og sosiale utfordringene som tiltakene for å bekjempe Covid 19-viruset medfører.

Behov for psykososial hjelp

Landet har vært i nesten total lock-down siden midten av mars. Dette betyr at de fleste barn er forhindret fra å gå ut og heller ikke kan møte møte venner og familie. Stengte skoler gjør at internett blir eneste arena for å være sosial, men samtidig vet vi at det også kan bli en arena for mobbing, misbruk og seksuell utnyttelse.

– Vi har nådd ut til mange barn og unge med hjelpepakker, medisinsk støtte og psykososial hjelp. Vi har også fulgt opp henvendelser om smittefrykt, utnyttelse av barnearbeidere, overgrep og sexhandel med barn og unge, forteller leder i CWIN, Sumnima Tuladhar.

Telefonhjelp under pandemien

FORUT og CWIN har samarbeidet tett med Kanti Children’s Hospital i Katmandu om å bygge opp og drive landets første barnepsykiatriske avdeling siden 2015. I november i 2019 besøkte også utviklingsminister Dag Inge Ulstein sykehustomta der Nepals første barnepsykiatriske klinikk er i ferd med å reise seg. 

Barnepsykiaterne og psykologene ved klinikken har under pandemien drevet et utstrakt hjelpearbeid, blant annet gjennom hundrevis av telekonsultasjoner. Nå er målet å utvide tilbudet og opprette et gratisnummer som både barn og foreldre kan ringe for å få hjelp og råd om psykisk helse.

Håper på norske bidrag

CWIN er godt i gang med forberedelsene til dette arbeidet og håper at norske myndigheter gjennom Norad nå blir med på spleiselaget for den nye krisetelefonen. En satsing på psykisk helse var sentralt da Norges regjering i november lanserte en ambisiøs strategi for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer i lavinntektsland.

–  Vi har søkt Norad om støtte til dette og en rekke andre viktige tiltak i Nepal for å hjelpe sårbare familier som er rammet av koronapandemien. Vi har foreløpig ikke sett noen konkret handlingsplan som følger opp regjeringens strategi mot ikke-smittsomme sykdommer, men her er det en gylden mulighet til å bidra til å bedre barns psykiske helse i Nepal, sier generalsekretær i FORUT, Ida Oleanna Hagen.

Erfaring fra Child Help Line

CWIN har lang erfaring med å drive krisetelefonen Child Help Line. I et møte med Ulstein i april, kunne CWIN fortelle om en økning på 40 % i daglige telefonsamtaler og en markant økning i overgrep på nett. Selv om krisetelefonen kan redde barn ut av alvorlige situasjoner, makter de ikke å tilby alle som trenger det et godt psykososialt tilbud. Det er derfor et enormt behov for et konkret helsetilbud som kan ivareta disse barna. 

Telemedisin er et område i vekst, og er allerede en del av en større plan om å utvide det psykiske helsetilbudet i et ulendt land som Nepal. Det er et helt nødvendig virkemiddel for at det nye barnepsykiatriske miljøet i Katmandu skal nå ut med et tilbud til alle barn som trenger det.

Utviklingsminister Dag Terje Ulstein i møte med CWIN-leder Sumnima Tuladhar, barnepsykiater Arun Raj Kunwar og utenlandssjef i FORUT, Ståle Stavrum.

Siste nyheter