40 % flere barn ringer krisetelefon i Nepal

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) deltok mandag i et møte med FORUT og CWIN om barns psykiske helse i Nepal. Der fikk han høre at krisetelefonen Child Help Line har hatt en kraftig økning i antall telefoner etter at Nepal ble stengt ned på grunn av koronaviruset. 

Barnepsykiater Dr. Arun Raj Kunwar, CWIN-leder Sumnima Tuladhar og FORUTs utenlandssjef Ståle Stavrum møtte Ulstein i videomøtet. Både utviklingsministeren og Dr. Arun skulle komme til Gjøvik i mai for å samtale om barns psykiske helse under BUP-dagene, men arrangementet ble naturligvis avlyst.  

I stedet ønsket ministeren å få en digital oppdatering på arbeidet med å etablere et barnepsykiatrisk fagmiljø i Nepal og hvordan covid-19-situasjonen har rammet barna i landet. 

Økning i overgrep 

Utviklingsministeren fikk høre at Child Help Line har rundt 400 telefoner daglig fra barn som trenger hjelp, enten på grunn av overgrep, omsorgssvikt, koronafrykt eller psykiske problemer. Det er en økning på 40 % fra før Nepal ble stengt ned.  

Det er også en dyster økning i overgrep på nett. 12 % av alle barn i landet opplever nå mobbing, overgrep eller andre ubehagelige hendelser via internett i landet. Det settes i sammenheng med det flere har beskrevet som en global bølge av internettmisbruk på grunn av korona.

FORUTs partnere har i ukentlige koronaoppdateringer, den siste 24. april, pekt på at vold, seksuelle overgrep, mangel på mat og bortfall av inntekt er større problemer enn viruset i seg selv. Mange steder pågår viktig hjelp til familier som lider av sult og vold som følge av nedstengte samfunn.

Hjelp til gatebarn 

I møtet kunne CWIN fortelle om organisasjonens arbeid for gatebarna i Katmandu. Barn og ungdom som ikke er på skolen, har en familie eller tilhører andre systemer der de får korrekt informasjon, faller nå utenfor.  

Mange er uten telefon, internett og sosialt nettverk, og er avhengige av CWINs oppsøkende virksomhet for å klare seg. En del av gatebarna som trenger hjelp er også rusmisbrukere, noe som gjør at de ikke kan tas inn på institusjoner med andre sårbare. Derfor handler det om å beskytte disse barna der de er. 

LES OGSÅ: Skremmende anfall på skoler i Nepal

Klinikken nesten ferdig 

Ulstein fikk også høre om byggearbeidet for Nepals første barnepsykiatriske klinikk på Kanti barnesykehus i Katmandu som nesten er ferdig, men nå har stoppet opp. Han besøkte selv byggeplassen og fikk en innføring i prosjektet i november.  

Den provisoriske barnepsykiatriske avdelingen som ledet av Dr. Arun Raj Kunwar er i høygir og hjelper mange pasienter via telefon og internett. De gjør også en viktig innsats for å ta vare på andre ansatte ved barnesykehuset. Ulstein uttrykte beundring over det sterke lokale engasjementet og betydningen av å satse helhetlig; både på behandling, opplæring og forskning. 

To barnepsykiatere – 12 millioner barn 

Dr. Arun var inntil nylig Nepals eneste barnepsykiater. Han er primus motor for byggingen av den nye barnepsykiatriske klinikken i Katmandu som vil fungere som et faglig senter for hele Nepal. Han har sin utdanning fra USA og valgte å komme tilbake for å hjelpe barn i hjemlandet som har vært rammet av jordskjelv og ekstrem fattigdom.

Nå har landet to barnepsykiatere, som altså begge er en del av teamet ved Kanti barnesykehus som FORUT har finansiert på innsamlede midler og bidrag fra norske psykiatere og næringsliv siden 2015. Nå flytter de snart inn på den nye klinikken. Den er også et samarbeidsprosjekt mellom FORUT og partnerorganisasjonen CWIN Nepal.

CWIN bistår ungdom som bor på gata i Katmandu.

Siste nyheter