Koronastatus i FORUTs prosjektland 24. april

FORUTs partnere når ut med viktig informasjon til befolkningen gjennom egne prosjekter, radio og TV. Mange steder pågår viktig hjelp til familier som lider av sult og vold som følge av nedstengte samfunn.

Dette er status 24. april for de seks landene FORUT jobber i.

Sri Lanka

Det er 307 tilfeller av smittede og 7 døde på Sri Lanka. Myndighetene har begynt å lette på noen av tiltakene enkelte steder og det er derfor lettere å handle mat for mange. Puttalam er fortsatt under totalt portforbud. Myndighetene har bestemt at de fattigste familiene skal få et tilskudd på 5000 rupies, som tilsvarer rundt 275 kroner, men dette når ikke nødvendigvis fram til de aller mest sårbare.

Parlamentsvalget skal holdes 20. juni, men det er usikkert hvordan dette vil påvirkes av koronasituasjonen og om det vil bli et tilbakesteg i arbeidet med å hindre smittespredningen.

FORUTs partnere er aktive, selv om de mange steder er hindret fra å bevege seg fritt. Healthy Lanka bistår med smittevernutstyr på landsbygda til distriktskontorer som hjelper utsatte familier. FRIENDS har hjulpet over 300 familier til å dyrke mat i egen kjøkkenhage ved å kjøre ut frø og kompost. FISD bistår myndighetene i å hindre vold mot barn og kvinner. RAHAMA har bistått barnehagelærere med å dra ut i felt for å avlaste familier og hjelpe barn. Disse organiserer små grupper med barn som kan leke sammen på en tryggest mulig måte med tanke på smittevern.

Alle partnerne jobber fra hjemmekontor i så stor grad som mulig og forbereder seg på å kunne dra ut i felt om en uke eller to. Flere partnere melder om at støtte fra andre donorer nå er usikkert for framtiden, noe som kan ramme enkelte prosjekter.

Nepal

Nepal er oppe i 47 smittetilfeller, men ingen dødsfall. Den siste uka har det kommet 28 nye smittede i Udayapur-distriktet på grunn av en gruppe som deltok på et religiøst møte i India.

Nedstengingen av samfunnet varer til 27. april og det er ventet at det går mot en myk åpning etter det, særlig i Katmandu hvor det bare har vært fem tilfeller.

Det barnepsykiatriske teamet på Kanti barnesykehus holder åpent hver dag fra 10 til 14 og er i tillegg opptatt med å hjelpe pasienter via videosamtaler og telefon. De har også deltatt i digital undervisning på skoler. Teamet har arrangert regelmessige konsultasjoner med barn og ansatte som bor på Balika Peace Home, Child Help Line og andre institusjoner for å spre informasjon om covid-19, hjelpe til å takle stress og redusere angst. CWIN rapporterer at dette har fungert svært bra og at det står bra til med alle barna. I tillegg blir det barnepsykiatriske teamet fortsatt brukt til å ta vare på ansatte på sykehuset som er utsatt for stress og stort press.

I Dolakha har CWIN og TUKI kontakt med familier over telefon og er en støtte i hjemmeundervisningen, i tillegg til at de oppfordrer folk til å rapportere vold i hjemmene, matmangel og skadelig alkoholbruk. Det har ikke vært noen økning i forbruk eller hjemmeproduksjon av alkohol fordi folk er bekymret for matsikkerhet og heller bruker råvarene til mat. I tillegg er butikkene som selger alkohol stengt.

India

Det er nå over 20.000 tilfeller av covid-19 i India. I distriktene FORUTs partnere jobber vil nedstengingen av samfunnet lette tidligst 3. mai. Skoler og universiteter vil trolig være stengt til august, og det er ventet at alle offentlige samlingssteder og offentlig transport vil være stengt også etter 3. mai. I Bangalore blir det satt opp klinikker på 12 private legeutdanninger for å teste befolkning for koronaviruset.

APSA distribuerer mat til familier i slummer og andre områder der organisasjonen jobber, med god hjelp fra en matleveringstjeneste som har donert 7500 kilo med dal og hvetemel. Nødhjelpen fra APSA har nådd 15.000 personer i Bangalore og 10.000 i Hyderabad. Organisasjonen holder de mest nødvendige funksjonene i gang slik at barna på institusjonene er trygge. Jentene på krisesenteret Suraksha har fått forsyninger med helseprodukter og er ved godt mot selv om det nå ikke slipper inn noen utenfra.

CWC prioriterer helsehjelp og å få folk i arbeid igjen. Det er viktig at dagarbeidere og migrantarbeidere har en inntekt for at familiene deres skal overleve. Derfor blir mye av arbeidskapasiteten og kommunikasjonsarbeidet til CWC brukt til å skape og informere om jobbmuligheter som ikke fører til økt smittespredning. 

Organisasjonen er også i gang med produksjon av masker på Namma Bhoomi, både til egne prosjekter og til Røde kors. CWC har også hatt stor suksess med å spre informasjon gjennom Chandana TV, som er den største TV-stasjonen i staten Karnataka.

Malawi

Det er ikke meldt om flere smittetilfeller den siste uken. Landet skulle gå i «lock down» sist søndag, men på grunn av heftige protester ble det avblåst. Befolkningen stoler ikke på at myndighetene er godt nok forberedt på nødhjelp så de fattigste og mest sårbare vil overleve en slik nedstenging av samfunnet. Det er generelt en mangel på korrekt informasjon om viruset og smittevern, noe som gjør det vanskelig å hindre spredning.

Sykepleiere og doktorer har gått i streik på grunn av mangel på verneutstyr på sykehusene. De føler ikke at de er prioritert i kampen mot koronaviruset og ønsker bedre lønnsvilkår. Streiken gjør at mange som har behov for medisinsk hjelp ikke får det.

Sierra Leone

Landet har nå nye tilfeller av covid-19 daglig, og er oppe i totalt 61 smittede og to døde. Landet er fortsatt stengt ned og nå har det blitt påbudt å bruke munnbind hvis man ferdes ute blant folk. Myndighetene tar i bruk skolebygg som karantenefasiliteter. Presidenten er i isolasjon på grunn av at én i sikkerhetsstyrken har testet positivt.

Svært mange i befolkningen tar ikke trusselen seriøst og noen tror viruset ikke finnes. FORUTs partnerorganisasjon FoRUT jobber med å spre informasjon i tradisjonelle medier og sosiale medier, og har nå covid-19 som en integrert del av sine programmer om både seksuell vold, barnerettigheter og rus som utviklingshinder.

Zambia

Det er påbudt å gå med masker på offentlige steder i Zambia. FORUTs partner SHARPZ driver viktig informasjonsarbeid og kjemper mot falske nyheter og propaganda. Organisasjonen bruker radio i spredningen av informasjon.

I fem distrikter pågår innsamling av data om både forbedringer og utfordringer knyttet til alkoholrelaterte hendelser mens landet er stengt ned. Det er foreløpig 61 smittetilfeller og tre døde i Zambia.

Siste nyheter