Skremmende anfall på skoler i Nepal

Panikken sprer seg på en skole i fjellområdet Dolakha i Nepal. Det høres skrik og gråt fra et klasserom. Ikke lenge etterpå er det flere unge jenter som ligger på bakken utenfor skolen og hyler intenst mens de sparker og slår rundt seg. 

Undervisningen går i stå. Alle lærerne løper ut i villrede for å hjelpe og beordrer de gjenværende elevene til å holde seg i klasserommet. Noen av elevene hvisker seg imellom mens de ser bekymret på opptrinnet. Andre er stille og tankefulle. De har sett det før og syns det er skummelt. 

Jentene har ukontrollerbare anfall. Det starter gjerne med at en av jentene bryter sammen, enten i gråt eller i sinne. De slår rundt seg, gråter eller skriker ukontrollert. Noen skader seg. Den siste tiden har det spredt seg til flere på skolen, særlig blant jenter som er tidlig i tenårene

Store smerter

Det er tydelig at jentene har det smertefullt og sliter med å få kontroll. Det kan være mange grunner til slike anfall: overgrep, omsorgssvikt, traumatiske opplevelser etter det store jordskjelvet i 2015 eller noe annet fra en tøff oppvekst i ekstrem fattigdom. 

Psykisk helse er ikke noe man kjenner til på landsbygda i Nepal. Det er ikke uvanlig å tro at barn og ungdom ikke har en psykisk helse, og det er mye tabu og kulturelle oppfatninger om hva som er årsaken til psykiske lidelser. Dermed er det mange som blir feilbehandlet eller ikke får hjelp.

Disse jentene har ikke noen god måte å bearbeide disse vonde følelsene på. Og i de verste tilfellene forteller noen av jentene også om alvorlige psykiske lidelser og hallusinasjoner – om skikkelser som plutselig står i klasserommet for å ta dem.

Anfallene skjer ofte i en gruppe på fem-seks elever, men noen ganger kan store deler av en klasse være involvert. Samtidig virrer lærerne på skolen rundt. De ønsker å hjelpe. De vil det beste for barna, men de vet ikke hvordan. De går sammen i grupper og hvisker mens de fortvilet ser på barna som vrir seg i desperasjon. De gir litt vann til dem nå og da, men mye av tiden blir de stående og se på. Kunnskapen om barns psykiske helse er lav, og fortvilelsen over å ikke kunne hjelpe er stor. 

Grunnen til at anfallene smitter, kan være at barna og ungdommene nå endelig har funnet en metode for å uttrykke vonde følelser og psykisk smerte.

Nytt fagmiljø som vokser

Fram til anfallene begynner er det en vanlig skoledag i november. FORUT er på besøk på en av de nye skolene som organisasjonen har bygget i Dolakha. Det er ubehagelig å oppleve   anfallene på nært hold. Det er vondt å se at jentene har store smerter og at de ikke får den hjelpen de trenger. Noe håp finnes i Katmandu. Det er langt unna, men det voksende tilbudet i hovedstaden kan også gi hjelp for landsbyene i Nepal.

Målet er at barne- og ungdomspsykiatri skal bli en anerkjent og selvfølgelig del av det nepalske helsevesenet – og FORUT, partnerorganisasjonen CWIN Nepal og norske psykiatere er ved roret.

Siden 2015 har barnepsykiater Dr. Arun Raj Kunwar drevet en provisorisk barnepsykiatrisk avdeling ved Kanti barnesykehus i Katmandu, finansiert av FORUT. Lenge var Dr. Arun den eneste barnepsykiateren i Nepal – et land med nesten 30 millioner innbyggere. Nå er drømmen hans om å etablere landets første barnepsykiatriske klinikk i ferd med å bli en realitet.

I løpet av 2020 skal den nye klinikken stå klar ved siden av det eksisterende barnesykehuset. Byggingsarbeidet er nesten i mål. Nå er spørsmålet bare hvordan situasjonen med koronaviruset påvirker ferdigstilling, sluttfinansiering og åpning av tilbudet.

Dr Arun Raj Kunwar.

Hjelp og veiledning

Tilbake på skolen i Dolakha gjør lærerne så godt de kan for å hjelpe de unge jentene, men ingen av dem vet helt hva som er det riktige å gjøre. Gjennom FORUTs partner CWIN kommer skolen i kontakt med det barnepsykiatriske fagmiljøet på Kanti i Katmandu. De velger å rykke ut med et team. De tar den lange reisen opp i fjellene for å hjelpe de rammede jentene – og ikke minst gi lærerne veiledning og hjelpe dem med å få en grunnleggende forståelse for psykisk helse. Da er de bedre rustet til å takle denne typen anfall og andre utfordringer i framtida.

Dette er en av mange grunner til at FORUT og CWIN etablerer et psykiatrisk helsetilbud for barn i Nepal og har bygget landets første barnepsykiatriske klinikk. Den skal være et faglig senter for hele Nepal. Fagmiljøet skal komme distriktene til gode gjennom for eksempel telemedisin og kursing av helsepersonell. Teknologien gir muligheter for at fattige på landsbygda lettere kan få kunnskap om psykisk helse.

Du kan bidra

FORUT er takknemlige for alle som bidrar i dugnaden for barns psykiske helse i Nepal. Arbeidet med det barnepsykiatriske miljøet i landet har kommet langt, men det er fortsatt behov for å utdanne mer fagpersonell, og det mangler fortsatt penger for å drive et fullverdig tilbud når den nye klinikken åpner. I tillegg har koronapandemien skapt nye behov for psykiatrisk oppfølging av barn og unge, og viktig finansiering av tilbudet forsvinner. Koronaviruset rammer de mest sårbare hardest.

Nå kan du støtte dette viktige arbeidet. Bli med på FORUTs #solidaritetsaksjon for de mest sårbare.

Slik kan du gi:

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som driver utviklingssamarbeid i seks land i Asia og Afrika under temaene barnerettigheter, kvinner og likestilling, rus som utviklingshinder og psykisk helse.

Nepals første barnepsykiatriske klinikk er under oppføring i Katmandu og skal etter planen åpne i løpet av 2020.

Siste nyheter