– Vil bety enormt mye

– Denne klinikken vil bety enormt mye for Nepal, men kanskje også som modell for andre land som ikke har utbygd et psykiatrisk helsetilbud for barn, sa utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) da han onsdag 6. november besøkte tomta der Nepals første barnepsykiatriske klinikk er under oppføring.

– Jeg er så glad for å være her sammen med FORUT og CWIN og få se arbeidet som blir drevet og som nå vil nå ut til mange barn og unge som har utfordringer med sin psykiske helse. Det er helt klart enorme behov, sa Ulstein.

Klinikken er et samarbeidsprosjekt mellom FORUT, norske psykiatere og barnerettighetsorganisasjonen CWIN Nepal. Takket være private givere, næringsliv og FORUT-faddere blir prosjektet realisert. Bygget skal være ferdig i første halvdel av 2020 og klinikken vil fungere som et barnepsykiatrisk senter med hele Nepal som nedslagsfelt.

Løft for hele landet

Målet er å dele kompetanse med helsepostene i distriktene gjennom såkalt telemedisin. Prosjektet vil gjøre det mulig å gi opplæring og veiledning, samt tilby faglige konsultasjoner, noe som betyr at familier med syke barn ikke trenger å reise i dagevis til hovedstaden for behandling.

FORUT og CWIN har siden 2015 stått for driften av en liten barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved det offentlige barnesykehuset Kanti. Dette er det eneste tilbudet av sitt slag i Nepal, men lokalene og ressursene klarer ikke å demme opp for det enorme behovet. Det fattige og jordskjelvrammede landet har over 12 millioner barn. Inntil nylig var også Dr. Arun Raj Kunwar Nepals eneste barnepsykiater.

– Her er det mange dyktige mennesker som har stått på i lang tid nesten uten å ha rammer for det. Nå blir det en positiv forandring. Jeg er veldig glad for å få komme hit, og vil ønske FORUT og den lokale partneren CWIN lykke til videre med dette viktige arbeidet, sa Ulstein da han besøkte byggeplassen.

Inspirerende med besøk

FORUTs utenlandssjef, Ståle Stavrum, var tilstede under besøket og satte stor pris på at ministeren brukte tid på et prosjekt om barnepsykiatri.

– Jeg er veldig takknemlig for at utviklingsministeren besøkte barnepsykiatriklinikken vår ved Kanti barnesykehus i Katmandu. Det betyr mye for alle her som arbeider så hardt for å hjelpe barn med psykiske problemer. Ministeren tok seg tid til å snakke med noen av dem, og det satte de stor pris på. Ministeren demonstrerte ikke bare at han har en solid problemforståelse og faglig innsikt, men også et genuint og sterkt engasjement. Det varmet, sa Stavrum.

CWIN er Nepals viktigste barnerettighetsorganisasjon og har vært en viktig partner for FORUT gjennom 25 år. De har ansvaret for både byggeprosessen og driften, og ministerbesøket ga et stort løft.

– Vi blir motiverte og inspirerte av at den norske utviklingsministeren besøker dette prosjektet. Dette gir nødvendig oppmerksomhet rundt viktigheten av god psykisk helse for barn i Nepal, sa Sumnima Tuladhar, leder i CWIN.

Store forventninger til ny strategi

Psykisk helse er et lands viktigste ressurs. Likevel har én av fem barn i verden psykiske problemer, mens bare fattige 0,4 prosent av verdens bistand går til psykisk helse. FORUT har etterlyst satsing på psykisk helse i forslaget til bistandsbudsjett som ble lagt fram av regjeringen i høst og mener Norge bør gå i front og sørge for forandring.

Første mulighet regjeringen har for å sette psykisk helse på dagsorden er den 22. november. Da skal den nemlig legge fram sin strategi for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer. Psykisk sykdom er én av de ikke-smittsomme sykdommene i tillegg til hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske lungesykdommer og diabetes.

– Vi håper ministerens besøk fører til økt bevissthet i regjeringen om dette viktige temaet og at den er villig til å satse på psykisk helse som en del av den globale helsebistanden, sa Stavrum.

Barnepsykiater Dr. Arun Raj Kunwar (t.v.), utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og utenlandssjef i FORUT, Ståle Stavrum.

Siste nyheter