Det pågår en stille revolusjon i FNs narkotikapolitikk

Det pågår en stille revolusjon i FNs narkotikapolitikk

– Sluttdokumentet fra UNGASS er et godt resultat av en FN-konferanse. Det dokumenterer «en stille revolusjon» i narkotikapolitikken. Slik oppsummerer prosjektleder Dag Endal i FORUT den nylig avsluttede UNGASS-konferansen i New York. Han var med som en av rundt 800 delegater fra frivillig sektor da FNs nærmere 200 medlemsland skulle gjøre opp status for narkotikapolitikken og stake ut veien videre fram mot 2019. – Det har vært mye støy rundt utspill fra enkelte av medlemslandene som har tatt til orde for full legalisering av narkotiske stoffer. Dette vekker naturlig nok oppsikt i media, men hadde svært liten oppslutning blant FNs

Les mer

Rus som utviklingshinder

Rus som utviklingshinder

FORUT har spisskompetanse på et tema som skiller oss fra de fleste andre bistandsorganisasjoner, nemlig rus som utviklingshinder. Arbeidet er samlet i programområdet Alcohol, Drugs and Development (ADD). Arbeidet skjer både med alkohol og narkotika som et spesifikt problemområde, men like ofte som et tema som henger nært sammen med andre utviklingsproblemer: HIV/AIDS, fattigdom, vold mot kvinner, barnerettigheter, de nye livsstilssykdommene, godt styresett osv.  

Les mer

Sult i Malawi

Sult i Malawi

Den sulten vi ser i Malawi nå er ikke et resultat av denne sesongens tørke, men fjorårets. Vinteren 2014-2015 ble både varm og tørr, før regnet plutselig kom. Og da kom det alt for mye , på alt for kort tid. Resultatet ble flom, og påfølgende vanskelige dyrkingsforhold. I 2012-2013 førte delvis avlingssvikt i det sørlige Malawi til matmangel. Det var varslet i god tid, men ingen klarte å stable på beina et system for distribusjon av mat. Denne gangen var avlingssvikt i mye større skala enn i 2012-2013, og alt var lagt til rette for en ny sultkatastrofe i

Les mer

Langt igjen før kvinner likestilles med menn

Langt igjen før kvinner likestilles med menn

Det vil i alle sammenhenger være et grunnleggende prinsipp at det skal være god kvinnedeltakelse i FORUTs prosjekter og programmer. FORUTs arbeid med kjønnsproblematikk er spesielt fokusert på forebygging av vold mot kvinner. I mange tilfeller er dette nært knyttet til programområdet ”Rus som utviklingshinder”. Gjennom mikrofinans og opplæring i entreprenørskap vil FORUT bidra til at kvinner gis nye inntektsmuligheter og dermed bedre kontroll over sin egen økonomiske situasjon. Uheldige sider ved mannsrollen FORUT retter samtidig et kritisk blikk på ulike mannsroller og fokuserer på hvordan en kan engasjere menn til selv å endre uheldige sider ved noen mannsroller. Dette er en klar

Les mer

FORUTs mål for informasjonsvirksomheten

FORUTs mål for informasjonsvirksomheten

Det mer overordnede målet om økt global forståelse for å skape grunnlag for adferdsendring i norsk opinion når det gjelder fordelingsproblematikk og forbruksmønster, fremstår nærmest som en visjon og bygger på sterk idealisme og kanskje en drømmeoppfatning av politisk virkelighet. Målet er derfor langsiktig da sterke krefter og sentrale maktfaktorer i samfunnet preges av andre verdier og oppfatninger om globale økonomiske strukturer enn de som kan synes nødvendige for å utvikle en verden bygget på solidaritet og rettferdig fordeling. Desto viktigere er det med informasjon, og FORUT har for lengst erkjent at en av de viktigste målgrupper for slik informasjon

Les mer