Sri Lanka

Sri Lanka - nytt hus nySri Lanka er FORUTs eldste samarbeidsland og der vi har størst omfang på arbeidet.

I nord pågår fortsatt gjenoppbygging etter borgerkrigens ødeleggelser, ellers i landet står samfunnsutvikling i fokus.

Da FORUT ble opprettet i 1981, var det blant annet for å overta og videreføre en bistandsvirksomhet i Sri Lanka som NGU (nå Juvente) hadde drevet siden slutten av 1960-tallet. Selv om FORUT etter hvert gikk i gang i flere land, har Sri Lanka-engasjementet hele tiden utgjort den største delen av FORUTs utviklingsvirksomhet. I hele denne perioden hadde norske FORUT sin egen organisasjon, FORUT Sri Lanka, til å følge opp bistanden. I 2012 satte FORUT sluttstrek for denne epoken og nedla FORUT-kontoret.

FORUT bidro opp gjennom årene til fremveksten av mange mindre, lokale srilankiske organisasjoner i alle deler av landet. Disse har blitt til uavhengige og dedikerte organisasjoner som er i full sving den dag i dag, mange år etter at FORUT sluttet å finansiere dem. Noen av dem er blitt engasjert som partnere og viderefører deler av FORUTs programvirksomhet. Enkelte av de ansatte i FORUT Sri Lanka fikk arbeid i disse organisasjonene. Andre dyktige ansatte dannet egne organisasjoner som viderefører andre deler av FORUT-programmene. Noen av disse nye organisasjonene har tegnet partnerskapsavtale med FORUT Norge.

Disse er:
FISD = Foundation for Innovative Social Development
Organisasjonen har aktiviteter innen alle FORUTs programområder: Barnerettigheter, likestilling og rus som utviklingshinder.

HLAD = Healthy Lanka Association for Development
Arbeidet i HLAD tar utgangspunkt i temaet Rus som utviklingshinder.

FRIENDS = Forum for Rural Income and Environmental Development Services
Likestillingsarbeid er hovedfokus for denne organisasjonen. Kvinner stimuleres til entreprenørskap for å skaffe seg egne inntekter. Dette gir kvinnene større betydning i lokalsamfunnet.

RAHAMA= Recovery and Humanitarian Action Management Agency
I de tidligere krigsområdene gjør RAHAMA en stor innsats med gjenoppbygging, sysselsetting og likestilling.