Alkoholbruk rammer ofte kvinner og barn – også i det globale sør

En ny rapport peker på hvordan alkohol begrenser kvinner og barns rettigheter og muligheter i land i Sør. Derfor har vi et juleønske til Oljefondet.

Kronikk av Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT
Først publisert av 
Bistandsaktuelt

Alkoholbruk hos noen, og særlig menn, begrenser muligheter for andre, spesielt kvinner og barn. Dette gjelder særlig i samfunn der det sosiale sikkerhetsnettet i form av en velferdsstat er fraværende og der fattigdom preger hverdagen for mange. Nylig lanserte FORUT en rapport som dokumenterer hvordan kvinner og barn i det globale sør rammes av egen og andres alkoholbruk.

Viktig kunnskapsbidrag

Rapporten, ‘Alcohols’ impact on the rights of women and children in the global south’, er skrevet av Anne-Marie Laslett og Megan Cook ved Centre for Alcohol Policy Research ved La Trobe University i Melbourne. Rapporten, en litteraturstudie som er gjennomført på oppdrag fra FORUT, er et viktig bidrag til kunnskapen om kvinner og barns rettigheter. Temaet er høyst aktuelt, i et år der vi feirer at det er 30 år siden Barnekonvensjonen ble vedtatt og der vi nylig markerte den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.

Ida Oleanna Hagen
Generalsekretær i FORUT

I rapporten kommer det fram at det er flere typer negative konsekvenser for kvinner og barn av egen og andres alkoholbruk. Det kan være finansielle konsekvenser gjennom tap av inntekt eller forbruk av knappe ressurser i husholdet. Alkoholbruk er også sterkt knyttet sammen med både fysisk og psykisk vold i nære relasjoner, og bidrar dermed til følelse av frykt og utrygghet, ofte med kvinner som offer.

Hindrer bærekraftsmålene

Rapporten viser tydelig hvordan alkohol er en risikofaktor for å ikke nå en rekke av FNs bærekraftsmål. Det gjelder både mål 3 om god helse, mål 4 om god utdanning, mål 5 om likestilling mellom kjønnene og mål 10 om mindre ulikhet. Det er veldokumentert at det er en klar sammenheng mellom politiske tiltak som tilgjengelighet, pris og reklame på den ene siden og negative konsekvenser av alkoholbruk for lokalsamfunn og familier på den andre. En ansvarlig alkoholpolitikk som ser sammenhengen mellom politikk og forebygging på lokalt nivå er derfor nødvendig.

Skadelig alkoholbruk er også en av de fem felles risikofaktorene for ikke-smittsomme sykdommer som samlet tar flest liv i verden, der de viktigste er hjerte- og karsykdommer, kreft, luftveissykdommer, diabetes og psykiske lidelser. FORUT ønsker derfor varmt velkommen det klare budskapet i regjeringens nylig fremlagte strategi for å forebygge ikke-smittsomme sykdommer i utviklingspolitikken. Regjeringen understreker i strategien at alkohol er en viktig risikofaktor, og Norge tar med dette en ledende rolle internasjonalt på dette feltet. Det er vi svært tilfreds med.

Alkoholindustrien med egne lovforslag

Kontrasten er derfor stor når vi ser at gjennom Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) har Norge investert nesten 90 milliarder kroner i alkoholprodusenter globalt. Ikke bare bidrar produktet i seg selv til negative konsekvenser for kvinner og barns rettigheter og utgjør en risikofaktor for sykdom, men alkoholprodusentene jobber også aktivt med å påvirke politikken i nye markeder i sør. Dette ble avdekket i en artikkel i tidsskriftet Addiction allerede i 2010.

Artikkelen beskriver hvordan alkoholindustrien selv tok initiativ til forslag til ny alkoholpolitikk i landene Lesotho, Malawi, Uganda og Botswana. Politikkutkastene fra disse landene var nær sagt likelydende, og alle var basert på et dokument som i stor grad reflekterer interessene til alkoholindustrien. Dette dokumentet kunne spores tilbake til bryggerikonsernet SABMiller og lobbygruppen International Center on Alcohol Policies (ICAP).

Den foreslåtte politikken fokuserte på næringsinteresser og jobbskaping, samt mulige positive helsekonsekvenser fra alkoholbruk. Selvregulering fra industrien var en foretrukket strategi framfor offentlige reguleringer, og alle dokumentene hadde nært samarbeid med industrien som viktige pilarer. Det sier seg selv at sammenhengen mellom politikk og forebygging ikke sto høyt på den agendaen.

Vårt juleønske

FORUT ønsker at kvinner og barns rettigheter og muligheter ikke blir begrenset av egen eller andres alkoholbruk. De negative konsekvensene fra produktet, sammen med de uetiske metodene fra flere av produsentene, er bakgrunnen for at FORUT sammen med IOGT, Juvente og Blå Kors har lansert kampanjen “Oljefondets alkoholproblem”. Vi mener det er på høy tid at Oljefondet trekker sine investeringer ut fra den globale alkoholindustrien på samme måte som det er gjort med blant annet tobakk, cannabis og visse typer våpen. Vi har derfor laget et julekort til Oljefondet med følgende juleønske: Norge må slutte å investere i den globale alkoholindustrien.

Siste nyheter