Forfatter: Ingvar Midthun

 • Stort arbeid, liten inntekt

  Sri Lanka er hardt rammet av politiske og økonomiske kriser etter pandemien – og det mange mener er svært dårlig politisk ledelse. Da er det fint at det finnes kvinner med superkrefter.

  Majroji er 50 år, med fire utflyttede barn og en mann på stadig leting etter arbeid og inntekt. Selv har hun overtatt rekefisket i lagunen, som tradisjonelt er drevet av menn.

  Hun har tre garnfeller i lagunen, med to teiner i hver felle. Fangsten er fra rundt 500 gram til 4-5 kilo, og dermed varierer inntekten voldsomt. Men arbeidsinnsatsen varierer ikke mye. Det er utsetting av garn og feller hver ettermiddag, og tilbake etter fangsten i grålysningen. 

  Noen kroner hver dag

  Noen dager gir dette arbeidet et resultat på 20 kroner i inntekt. På de beste dagene trekker hun inn reker for 150 kroner.

  Når garnene er slitt i stykker, er det hardt å finne penger til nye, med slike inntekter som stort sett går til mat hver dag.

  Derfor får Majroji og andre fiskerkvinner litt støtte fra FORUTs partnerorganisasjon, FRIENDS, til kjøp av nye garn. Slik berges familier fra sult i disse vanskelige tidene med priser som stiger og inntekter som faller. 

  Støtte til inntektsgivende arbeid

  I tillegg til støtten til rekefiskere, støtter FORUT og våre lokale partnerorganisasjoner kvinnegrupper mange steder på Sri Lanka. Dette er grupper som driver produksjon av lokale varer til det lokale markedet, slik at de sikrer et minimum av inntekt til mat for familien.

  Med enkle tiltak som innkjøp av produksjonsutstyr, bidrar vi til oppstart og videreutvikling av slike små produksjonsmiljøer nord på Sri Lanka. Vi bidrar også til igangsetting av små spare- og lånegrupper for kvinner. Inntektene og investeringsmulighetene fra dette brukes i mange familier, slik at barn kan vokse opp i litt bedre og litt tryggere omgivelser enn før.

  Bli med på FORUTs innsats for å gjøre barn tryggere. Som FORUT-fadder bidrar du med valgfritt beløp fra 150 kroner i måneden.

 • Utrygghet, matmangel og nød

  På en av øyene utenfor Jaffna by, nord på Sri Lanka, finner vi noen av de som lever i den aller dypeste fattigdommen på øya. På Karaitivu besøker FORUT en liten og utrygg familie på fem.

  Mellom palmene og langt fra bilveiene står det et skjørt reisverk. Noen enkle stokker holder et flettverk av palmeblader sammen. Det ser ut som et slags hus, men er noe av det mest utrygge som finnes.

  Dette huset av palmeblader trekker fuktighet og har ingen dør eller vinduer. Inne er det et jordgulv, og knapt nok noen synlige eiendeler. På det som kalles kjøkken ligger det en rosa drikkekopp på jordgulvet. Det tilhører jenta som bor her. I tillegg finnes det noen kokekar, men ingen spor av fyringsved til bål eller mat.

  Bandula Wijesinghe, leder for FRIENDS.

  De mest sårbare

  Dette er den verste fattigdommen. Den som byr på nesten ingenting annet enn utrygghet og frykt for hva morgendagen bringer.

  – I disse områdene er det mange dagarbeidere som leter etter inntekt, mye alkoholmisbruk og håpløshet, forteller Bandula Wijesinghe. Han er leder for FRIENDS, en av FORUTs partnerorganisasjoner på Sri Lanka gjennom mange år.

  – Mange kvinner og barn her er hardt rammet av utrygghet, også fordi ektefellene er ustabile på så mange måter. Vi skulle så gjerne gjort veldig mye mer i disse områdene, men den økonomiske krisa og de store prisøkningene gjør at vi mangler penger til viktig innsats.

  – Det gjør vondt å se levekårene i dette huset. Hva får dere til her?

  – Denne familien er en av 142 familier som får nødhjelp i form av matvarepakker fra oss, først og fremst som et tiltak for at barnet i dette huset ikke skal bli underernært. Vi gjør løpende vurderinger i dette området, og ser at vi stadig står overfor familier som er direkte truet av sult.

  – I matvarepakken som denne familien får, er det sju kilo ris, tre kilo linser og mais, og i tillegg to kilo med andre tilsetninger til et rismåltid. Dette er verdifull mathjelp til barn, fordi en økonomisk støtte her mest sannsynlig ville gå til far og hans dårlige prioriteringer, forteller Bandula åpent og ærlig.

  I 2023 fikk til sammen 319 barn i disse 142 familiene hjelp gjennom slike matvarepakker, og noen fikk også hjelp med skolemateriell for at de ikke skulle droppe ut av skolen. Til sammen ble det i fjor brukt 67.433 norske kroner på dette tiltaket, som betyr at hver familie fikk hjelp for 474 kroner gjennom året. Det er ikke mye, men det er livsviktig for barna det gjelder.

  Her bor en liten familie, helt nord på Sri Lanka. Dette er utrygge levekår, spesielt for barn.

  Små steg og glimt av håp

  Litt lenger sør på Karaitivu ligger det et lite lokale der noen kvinner er samlet til dagens arbeid. Denne gruppa er koblet sammen med andre kvinnegrupper, og utgjør et fellesskap på over 150 kvinner som produserer mat og andre varer for omsetning på lokale markeder.

  Da FORUT besøker kvinnene, er det innspurt på dagens produksjon av røkelse. Dette er en viktig lokal vare, fordi mange bruker slik rimelig røkelse hjemme og ved besøk i tempelet. Her produserer kvinnene tynne pinner med et lag av en brennbar masse, før det dyppes i en olje med litt tilsatt parfyme. Stor sett alt er basert på lokale råvarer, med veldig enkle produksjonsmidler.

  – Tidligere ble alt arbeidet gjort for hånd, men nå har FRIENDS kjøpt inn en liten manuell maskin som påfører den brennbare massen jevnere og raskere, forteller Bandula.

  Kvinnene her har ikke elektrisitet, og baserer alt på håndkraft og dagslys.

  Elverum Ungdomsskole og Green Basecamp

  Med en årlig skoleaksjon i regi av Elverum Ungdomsskole skaffes det penger til aktiviteten Green Basecamp her.

  Et titalls skoler med 2.500 elever får undervisning om hvordan vi kan ta bedre vare på nærområdet vårt, og unngå forsøpling og forurensning til havet. I tillegg gjennomføres det en omfattende nyplanting, ved at hver elev får en palme de planter selv.

  – Det er viktig at nye generasjoner av unge lærer å behandle naturen og miljøet rundt seg på en bedre måte, spesielt her hvor både borgerkrig og naturkatastrofer har ødelagt mye, forteller Bandula.

  Han forteller også at samarbeidet gjør at organisasjonen kommer tett på skoler og familier.

  – I fjor fikk vi med mange foreldre som laget mat da vi hadde en plastryddedag langs en av de lokale strendene, og dermed skaper vi også en type familieaktivitet som vi ikke har så mye av fra før i dette området, understreker Bandula.

  Han forteller også at FRIENDS får kjennskap til ekstra sårbare familier gjennom aktiviteten Green Basecamp, og at det gjør at flere familier kommer med i ordningen med tildelinger av matvarepakker.

  Du kan også bidra til trygge barn på Sri Lanka. Bli FORUT-fadder!

 • Langsomt ut av fattigdommen

  Noen få mil fra nordspissen av Sri Lanka vokser det stadig fram små hus med blå vegger og litt plass for kjøkkenhager. I en av døråpningene står Pirathapan. Hun er en hjemvendt krigsflyktning, og hun er langsomt på vei mot et bedre liv.

  Pirathapan er 29 år, og har datteren Deeksha på armen da FORUT besøker familien som endelig er tilbake der de hører hjemme, ikke så langt fra hovedveien som forbinder Jaffnahalvøya med resten av landet.

  Endelig hjemme

  De har lagt bak seg mange år som flyktninger, og mange år i påvente av at de kan komme trygt hjem. Endelig er dette området ryddet for miner og lagt ut for gjenoppbygging i et samarbeid mellom lokale myndigheter og FORUTs lokale partnerorganisasjon Rahama.

  Alt var nedbrent og ødelagt da borgerkrigen tok slutt i 2009, og minefeltene har i mange år etter det bremset opp gjenbosettingen i nord.

  – Det koster lite å legge ut disse minene, men det koster en formue å få dem trygt og fullstendig fjernet, forteller lokale hjelpearbeidere.

  Mangel på penger og mangel på mineryddere gjør at det fortsatt er enkelte områder som er livsfarlige, femten år etter at borgerkrigen ble avsluttet.

  Kjøkkenhagen og toalettet hos familien.

  Et lite hus, en liten start

  Pirathapan forteller at de er fem i dette lille huset som de fikk tildelt i 2023.

  – Mannen min er bygningsarbeider, og sammen med mine foreldre dyrker jeg kjøkkenhagen. Det blir noen kroner i inntekter på jobben til mannen min, men vi er helt avhengige av at vi får dyrket mye mat selv, forteller hun.

  – Mine foreldre er pensjonister uten særlige inntekter, og jeg er hjemmeværende med datteren vår. Det er mange munner å mette på lite penger, men vi klarer oss på et vis.

  – Hva dyrker dere?

  – Vi dyrker bønner, eggplant og chili. Planen er at vi skal få pakket og solgt mye av hver avling på det lokale markedet, slik at vi kan kjøpe inn annen mat vi trenger. Det går ganske bra, men siden det er så langt til brønnen er det et daglig slit med å holde tørken unna, forteller Pirathapan.

  Da FORUT er på besøk er det blå himmel og 34 varmegrader, så den lille tanken med vann må fylles opp flere ganger om dagen. Det er bestefar Thurairasan sin oppgave.

  – Det er mye arbeid med denne kjøkkenhagen, men jeg er først og fremst lykkelig for at familien er samlet igjen på dette hjemstedet, etter så mange år på flukt, sier faren og bestefaren.

  Han forteller at familien bodde her lenge mens borgerkrigen raste fra 1983, men til slutt måtte de søke tilflukt i et flyktningesenter i Jaffna by, et par mil lenger nord.

  Thurairasan og datteren Pirathapan.

  Stadig nye hus

  Familiens nabolag heter Palai. Her har engasjerte elever ved Sandefjord videregående skole sørget for å etablere hundrevis av små hus. Skolen i Norge har i flere år hatt egne FORUT-aksjoner, og på den måten finansiert stadig flere av de blå husene som skal være en god starthjelp på veien ut av fattigdom. I andre landsbyer i nordområdene har penger fra FORUT-faddere og elever ved Hetland videregående skole i Stavanger også bidratt til at flyktninger kan bosette seg i sine opprinnelige områder.

  Husene og kjøkkenhagene skal sakte med sikkert forbedres og utvikles, slik at dette etter hvert gir et godt grunnlag for tryggere og bedre liv for titusenvis av mennesker som fortsatt strever for å få nok mat på bordet hver dag.

  Borgerkrig og pandemi er etterfulgt av en omfattende og alvorlig økonomisk krise på Sri Lanka, og det er de aller fattigste som kjenner krisa og mangelen på mat best. Mange nord på Sri Lanka har de siste par åra redusert antallet daglige måltider fordi inntekter svikter og priser øker. 

  Takk

  Pirathapan holder Deeksha på armen, og er takknemlig for både besøket og støtten fra Norge.

  – Jeg tror vi skal komme igjennom krisa, og komme oss videre som familie. Det vanskeligste nå er at det er så langt til brønnen, fordi vi trenger mye vann hver dag. Jeg håper vi kan få hjelp med en brønn som ligger nærmere oss, slik at min far ikke må gå alle disse turene etter vann hele tida. Da kan vi bruke mer tid sammen på stell av kjøkkenhagen, og øke avlingene, sier Pirathapan.

  Vi håper hun har rett, fordi FORUTs innsats for trygge barn handler nettopp om dette: hvordan familier kan etablere seg på nytt etter krig og krise, og starte det langsomme arbeidet ut av fattigdom. Det er slik flere gode krefter arbeider sammen, slik at Deeksha i dette blå huset kan vokse opp med mer trygghet enn det besteforeldrene og foreldrene har hatt i sine liv.

  Du kan bli med på innsatsen og gjøre verden tryggere for barn. Bli FORUT-fadder!

  Samling i Palai i mars 2024, der en gruppe med FORUT-faddere fikk være med på formell overlevering av hus og toaletter til nye familier.

 • Nye helter, flere muligheter

  Selv i en barnehage kan en trettenåring bli dagens helt. Anuthiran nord på Sri Lanka er med i en ungdomsklubb startet med støtte fra FORUT, og i dag er oppgaven å hjelpe til under besøket fra Norge.

  FORUT og et reisefølge med faddere er på besøk i en ganske enkel og ganske ny barnehage helt nord på Sri Lanka. Den ligger ved en grusvei noen hundre meter fra hovedveien opp til Jaffna by, og den bidrar til et enklere liv for både barna og foreldrene.

  Det grunnleggende målet til FORUT er trygge barn, og det bidrar vi til når barna kan komme hit mens foreldre er på jobb eller på leting etter jobb i et samfunn preget av stor fattigdom.

  Gjenreisning

  Dette området var utbrent og utbombet da 26 år med borgerkrig endte med regjeringshærens totale seier over den tamilske geriljaen 17. mai 2009.

  I alle åra etter er det ryddet miner, bygget veier og klargjort for ei ny framtid for hjemvendte krigsflyktninger. Med støtte fra en lang rekke bidragsytere og FORUT-faddere i Norge, blir slike barnehager som dette etablert og drevet med lokalt eierskap og innsats fra flyktningfamilier som vender tilbake til sine opprinnelige bosteder etter tiår på flukt.

  Gjenreisningsarbeidet følger i sporene til mineryddere som snart er ferdig med jobben her nord på Sri Lanka.

  Stor innsats

  Det er FORUTs partnerorganisasjon Rahama som har fått igang denne barnehagen, husbygging og svært mye annen aktivitet som er til hjelp for omlag 4.000 familier.

  Gjenreising handler blant annet om bygging av hus på gamle tomter, etablering av småskala næringsliv og et enkelt landbruk for sjølberging og litt til salg på landsbymarkedet.

  I tillegg til alt dette kommer altså barnehager og ungdomsklubber for nye helter som Anuthiran.

  Skole er veldig bra!

  Trettenåringen er veldig glad i skolen sin, men idag har lederen av ungdomsklubben i landsbyen Kanagarajan fått fri for et viktig oppdrag. Han skal representere ungdomsklubben når gjester fra Norge besøker området, og han skal hjelpe til med å holde orden på de yngste barna. Det første går meget bra, mens han sliter litt med den andre oppgaven.

  – Jeg trives veldig godt på skolen, og med alle fagene også, sier Anuthiran.

  – Jeg er glad i lekser, ansvar og oppgaver, og derfor har jeg også blitt leder i ungdomsklubben med 35 medlemmer hjemme i landsbyen. 

  Hva gjør dere i ungdomsklubben?

  – Vi spiller ball, danser, skriver våre egne historier og øver på engelsk. I tillegg lærer vi om Sri Lanka og andre land, og har det fint sammen uten at de voksne bestemmer alt. På skolen lærer vi også at vi skal bli utdannet til å ta ansvar for framtida, understreker trettenåringen.

  En fredsgenerasjon

  Anuthiran lever i et område som fortsatt er preget av krigshandlinger som ble avsluttet før han ble født. Han er en del av en ny generasjon på vei opp og fram på Sri Lanka. Det er en generasjon som kjenner på fattigdom og vanskeligheter, men som også har mye energi og drivkraft som kommer fram når muligheten er der.

  Den muligheten finnes blant annet i alle ungdomsklubbene i området, mange av dem startet med penger fra FORUT og våre støttespillere og faddere i Norge. Med enkle løsninger skapes det aktivitet og bygges kunnskap og nettverk som hjelper unge nord på Sri Lanka til å ta nye steg i utviklingen av familier, landsbyer og land.

  Fin familie

  Anuthiran er glad i familien sin. Mamma er lærer og pappa driver en liten gård på noen få mål. I tillegg har han en lillebror på 10 år.

  – Mamma og pappa synes det er viktig at vi går på skole, og at vi bruker de mulighetene som finnes her vi bor, forteller trettenåringen energisk.

  – Det er derfor jeg er leder i ungdomsklubben, vet du! 

  Hvilke planer har du framover da?

  Anuthiran smiler, og lar tankene gå en ekstra runde i hodet.

  – Jeg skal studere og bli dataingeniør. Og så skal jeg bli så god at jeg kan velge akkurat den jobben jeg vil! 

  Ingen bonde

  Denne unge gutten skal nok ikke ta over pappas mål med jord, grønnsaker og krydderplanter for eget bruk og salg på landsbymarkedet. Han er sannsynligvis – eller forhåpentligvis – en av landets nye helter, som skal løfte flere ut av fattigdom på Sri Lanka. Han er en av dem som forhåpentligvis vil se et helt annet og mer velstående Sri Lanka i sin levetid, og som kan tenke tilbake på lek og læring i en ungdomsklubb som kom igang med noen små bidrag fra Norge. Men samtidig er det også en utfordring at han allerede nå drømmer om at valget av jobb skal ta han videre til et annet land.

  Tiår med krig, pandemi og en ny økonomisk krise har skapt store vanskeligheter i utviklingsarbeidet her nord på Sri Lanka, og mange ser på et liv i utlandet som beste mulighet.

  Håpet er at utviklingssamarbeidet framover kan skape mer framtidshåp og utvikling, slik at hjemlandet blir førstevalget for ungdommer som Anuthiran. Sri Lanka trenger energiske ungdommer som han, for bygging av enda bedre samfunn og framtidsmuligheter.

  Vi ses!

  Etter besøket i barnehagen reiser følget av FORUT-faddere videre til flere prosjektbesøk. Anuthiran står i porten med en flokk av barn rundt seg og vinker. 

  – See you later, sier han før vi kjører. Det er godt mulig han har rett.

  Du kan bidra til trygge barn på Sri Lanka og andre av FORUTs samarbeidsland. Bli fadder med valgfritt beløp fra 150 kroner og oppover i måneden.

 • Takk for minnegaver

  I 2023 fikk FORUT nærmere 100.000 kroner i minnegaver etter noen som gikk bort. Dette er en omtanke og handling som er både viktig og inspirerende for oss, og som også bidrar til det gode minnet etter de som har gått bort.

  FORUT bruker inntektene fra minnegaver til å gjøre barn tryggere i våre samarbeidsland. Her kan du lese en oppsummering av noe av det vi fikk til i 2023: Samarbeid for tryggere barn

  Nye muligheter

  – Disse minnegavene gir håp og nye muligheter for nye generasjoner i våre samarbeidsland i Asia og Afrika, sier generalsekretær Ida Oleanna Hagen i FORUT.

  – Med slike gaver får vi til enda litt mer i våre land, og det kan bety den store forskjellen for de som får hjelp og støtte.

  Ida Oleanna Hagen, generelsekretær i FORUT.

  Enkelt – verdig – verdifullt

  Det er enkelt å bidra med minnegaver til FORUT, sammen med informasjon som kan brukes i annonse, ved gravferd og minnestund. Gaven kan gis i form av kontanter, med bankoverføring og med direktebetalinger på Vipps.

  Ta kontakt med FORUT på epost forut@forut.no, så avtaler vi det praktiske opplegget. FORUT kan også støtte familier og enkeltpersoner som ønsker å tilrettelegge for testamentariske gaver med juridisk hjelp for det formelle som skal på plass.

  Les mer om testamentariske gaver til FORUT.

  Da FORUT lanserte sitt opplegg for minnegaver og testamentariske gaver i 2022, var Dag Endal med som støttespiller. – Vi er mange som kjenner på nære forbindelser til både FORUT og eierorganisasjonene, og som i økende grad tenker at minnegaver og testamentariske gaver kan være en naturlig del av et slikt engasjement.

 • Frostrøyk er ny bedriftsfadder

  Design- og kommunikasjonsbyrået Frostrøyk ide & design er med som ny bedriftsfadder i FORUT. 

  – Et lite selskap som vårt har ikke store bærekraftsbudsjetter, men det føles både fint og viktig å bidra med det vi kan for å nå FNs bærekraftsmål, sier Sarah Engan Johansen i Frostrøyk.

  Dermed blir altså det kreative byrået i Gjøvik nå en del av det store nettverket av støttespillere rundt FORUTs utviklingssamarbeid i Asia og Afrika.

  Internasjonal og lokal

  Frostrøyk valgte også FORUT fordi begge holder til i Mjøsbyen, forteller Sarah.

  – Ved å støtte FORUT støtter vi en lokal bistandsorganisasjon her i Gjøvik – det er en stor greie i seg selv. FORUT er også utrolig dyktige og gjør en stor innsats for kvinners plass i samfunnet og for å gjøre verden tryggere for barn. Det er to spesielt viktige saker for oss, sier den kvinnelige gründeren.

  – Vi må tenke at alle kan gjøre litt for at verden skal bli bedre, og at det er summen av engasjement og innsats som utgjør den store forskjellen.

  Takk – og velkommen!

  Med Frostrøyk på laget blir FORUT i stand til å gjøre enda litt mer i sine samarbeidsland.

  – For oss i FORUT er våre bedriftsfaddere både inspirerende og viktige, sier generalsekretær Ida Oleanna Hagen.

  Hun leder en organisasjon som trenger samarbeidspartnere mange steder, og hun ser verdien og effekten av dette hver dag.

  – Sammen gjør vi tusenvis av barn og unge tryggere med støtte fra næringslivet og organisasjonslivet, blant annet med oppbyggingen av et psykisk helsetilbud for barn og unge i Nepal. Inntil for få år siden fantes det ikke et slikt tilbud i Nepal, men takket være FORUT og lokale partnere er det nå åpnet en egen klinikk for barn og unge i Katmandu.

  Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT.

  – En god psykisk helse er selve grunnmuren i livet for oss alle, og med tryggere barn og unge kan vi legge et godt grunnlag for mye godt utviklingsarbeid i mange tiår framover, sier Ida.

  Hun er glad for meldingen om bedriftsfadderskapet fra Frostrøyk i det nye året, og ønsker samtidig andre bedrifter velkommen etter.

  – Vi har plass til mange flere små og mellomstore bedrifter, og finner løsninger for hver enkelt bedrift som vil være med i fellesskapet vårt.

  Ta kontakt med FORUT via vårt kontaktskjema eller direkte til seniorrådgiver Ingvar Midthun på epost ingvar@forut.no, så finner vi løsninger sammen.

  Bildet øverst i saken: Stian Lindmoen, Bodil Irene Blårud, Solveig Grimsbø Thaule og Sarah Engan Johansen i Frostrøyk ide & design.