Koronastatus 3. april 2020 i FORUTs prosjektland

Koronastatus 3. april 2020 i FORUTs prosjektland

Stadig flere land i Asia og Afrika melder om nye smittetilfeller knyttet til spredningen av Covid-19, samtidig som landene er sterkt preget av omfattende tiltak for å begrense videre smittespredning. FORUTs partnerorganisasjoner er med i flere tiltak knyttet til informasjonsarbeid og hjelpetiltak i flere lokalsamfunn. Her er status per 2. april 2020.

Les mer