Nyheter

Gjenoppbygger skole i Sierra Leone

Innlandet fylkeskommune inngikk i 2021 en treårig samarbeidsavtale til en verdi av 600.000 kroner med FORUT. Dette samarbeidet setter nå FORUT i stand til å gjennomføre en rask gjenoppbygging av en ødelagt landsbyskole for 630 barn og unge øst i det fattige landet Sierra Leone.

Les mer

Endelig en helt vanlig festdag i Bangalore!

Etter to år med pandemi, utsatte aktiviteter og dramatiske smittebølger i India, kunne FORUTs partnerorganisasjon APSA endelig åpne portene for fest og sosialt samvær. Det ble en varm og fin fest der mange delte sine historier og sin takknemlighet.

Les mer

Dramatisk utvikling på Sri Lanka

Sri Lanka står i en økonomisk og politisk krise og en økende folkelig protestbølge. Økte priser og mangel på mat rammer mange. Landet står foran en humanitær katastrofe. Generalsekretær Ida Oleanna Hagen i FORUT er dypt bekymret for hva som kan skje i landet i tida framover.

Les mer

Økte priser og problemer i Nepal

Mange i Nepal sliter nå med å dekke sine daglige utgifter etter hvert som prisene stiger i landet. De som bor i slumområdene i Katmandu er blant de mest utsatte og sårbare når priser øker som følge av nedstengninger under pandemien og krigen i Ukraina. Slik henger verdensøkonomien sammen, og slik skaper den nå problemer for fattigfolk i Nepal og andre land.

Les mer

Fantastisk innsats – for andre 

Hanstad barne- og ungdomsskole i Elverum gjør en viktig innsats for andre. Alle på skolen var med på FORUT Skoleløpet, og nå er nærmere 70 000 kroner samlet inn til prosjekter innenfor skole og utdanning for fattige og sårbare familier i India.

Les mer

Flom og pandemi i Malawi

I Malawi har en dramatisk tropisk storm og regnflom ført til en enda vanskeligere hverdag for hundretusenvis av fattige mennesker. Om lag 72 % av befolkingen lever i ekstrem fattigdom, altså for mindre enn 1,9 dollar om dagen.

Les mer