FORUT og bærekraftsmålene

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som arbeider mot fattigdom og for en rettferdig verden. Vi vil at barn og kvinner skal få realisert sine rettigheter og at rusmidler og dårlig psykisk helse ikke hindrer trygghet og utvikling.

Vi bidrar til mange av FNs bærekraftsmål gjennom langsiktig utviklingssamarbeid med partnere i Asia og Afrika, som for eksempel bekjempelse av fattigdom (mål 1), god utdanning (mål 4), likestilling (mål 5) og mindre ulikhet (mål 10).

Det viktigste målet for FORUT er nr. 3 om god helse og livskvalitet. At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling.

Vi har spesielt fokus på følgende delmål:

3.4) Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling, og fremme mental helse og livskvalitet.

3.5) Styrke forebygging og behandling av rusmiddelmisbruk, blant annet misbruk av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol.

Barnepsykiater Dr. Arun Raj Kunwar. Her bygges Nepals første barnepsykiatriske klinikk.

FORUT har spesialkompetanse på rusmidler og dårlig psykisk helse som utviklingshinder. Ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, luftveissykdommer, diabetes og psykiske lidelser er blant hovedårsakene til fattigdom, og har lite oppmerksomhet globalt.

En tredel av helsetapet i verden skyldes alene psykiske lidelser, og det er derfor paradoksalt at under en halv prosent av verdens helsebistand brukes på psykisk helse.

I disse dager ferdigstilles Nepals første barnepsykiatriske klinikk i Katmandu med innsamlede midler fra FORUT. Endelig har Nepal fått et sted å behandle barn med alvorlige psykiske problemer. En viktig del av prosjektet er å ta i bruk telemedisin og kursing for å spre kunnskap og hjelp til mer utilgjengelige områder av landet. På den måten blir den nye klinikken et barnepsykiatrisk senter for hele Nepal.

FORUTs Dag Endal taler i FNs generalforsamling i New York i 2016.

Bruk av alkohol er ofte knyttet til fattigdom og sten til byrden for de mest sårbare. Forskning viser også at høyt alkoholkonsum øker risikoen for vold mot kvinner og barn. Derfor er rusforebygging en naturlig og integrert del i FORUTs arbeid for barns og kvinners rettigheter.

Gjennom våre lokale partnere i seks samarbeidsland har vi mulighet til både å arbeide på grasrotnivå og nasjonalt påvirkningsarbeid for å etablere alkoholpolitikk. I tillegg arbeider FORUT globalt med alkohol- og narkotikapolitikk, blant annet gjennom WHO og FNs narkotikakommisjon (CND).

Gjennom kampanjen Oljefondets alkoholproblem driver vi opplysningsarbeid i Norge. Vi mener at vi ikke når FNs bærekraftsmål ved å fortsette å la Oljefondet investere i den globale alkoholindustrien som utgjør en direkte trussel mot folkehelsa og hindrer utvikling i fattige land i Sør. Industrien utnytter svake politiske systemer og driver aggressiv markedsføring for å hente ut stor profitt i utviklingsland.

Hvilket bærekraftsmål bryr du deg mest om? Nå kan du teste deg selv for å finne ditt bærekraftsmål på verdensviktigstemål.no.

Ved lanseringen av kampanjen Oljefondets alkoholproblem ble norske politikere portrettert på vegger i land i sør, der Oljefondets investeringer rammer hardest.