Barnearbeid i India

«Problemet er hvordan vi håndterer på barn som arbeider. ” sier Kavita Ratna fra CWC (The Concerned for Working Children) på bloggen til Railway Children India. CWC har et litt annerledes perspektiv på barnearbeid enn andre organisasjoner i landet. Les videre for å høre hva CWC tenker om barnearbeid.

Artikkelen er på engelsk og er hentet fra bloggen «Railway Children India»

https://railwaychildren.org.in/blog/2020/06/

Siste nyheter