Barnekonvensjonen: 30 år for barns beste

I 2019 er det 30 år siden verdens ledere forpliktet seg å oppfylle alle barns rettigheter gjennom FNs konvensjon for barnets rettigheter, populært kalt barnekonvensjonen. Den slår fast at alle under 18 år er barn og at alle har de samme rettighetene og behov for spesiell beskyttelse.

20.11.1989 vedtok verdens ledere å oppfylle alle barns rettigheter gjennom FNs konvensjon for barnets rettigheter. Den trådte i kraft 2. september året etter og ble ratifisert av Norge 8. januar 1991. I 2003 ble den en del av norsk lov.

Fortsatt viktig

Barnekonvensjonen gjelder alle under 18 år, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion eller kultur. Konvensjonen bygger på prinsippet om at barnets beste alltid skal komme først i alle situasjoner, over alt. Dette er den internasjonale avtalen med flest underskrifter, og den har forandret livene til millioner av barn verden over. Dessverre har den fortsatt en viktig oppgave for de millionene av barn som ennå ikke har fått oppfylt sine rettigheter.

I Norge er det Barneombudet som passer på at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med forpliktelsene i barnekonvensjonen.

FORUT lærer barn i Norge om rettigheter

Barnekonvensjonen og barns rettigheter er tema i FORUTs pedagogiske opplegg for barnehager og skoler, FORUT Barneaksjonen og FORUT Skoleløpet.

I aksjonsåret 2019/20 når barnekonvensjonen kan feire 30 år, har dette fått ekstra fokus gjennom en aktivitetsplakat som utgangspunkt for å snakke med de yngste barna om barns rettigheter. Begge aksjonene er pedagogiske opplegg med nytt innhold hvert år som er tilpasset bruk i barnehager og skoler.

(Saken fortsetter under bildet)

Barnekonvensjonen er et av temaene i FORUT Skoleløpet det barn i Norge gjør en innsats for barn i andre land.
Elever i Norge deltar i FORUT Skoleløpet og gjør en innsats for at flere barn skal få oppfylt sine rettigheter.

FORUT jobber for barns rettigheter i Afrika og Asia

Barns rettigheter er et av tre programområder FORUT jobber innen i sine utviklingsprosjekter i Nepal, India, Sri Lanka, Malawi, Zambia og Sierra Leone.

I India, for eksempel, skjer dette gjennom innsats for barnearbeidere og gatebarn, utdanning tilpasset det enkelte barns nivå, styrking av slumbeboere, rettighetsarbeid og lobbyvirksomhet.

I Nepal bidrar FORUT til å bygge nye, jordskjelvsikre skoler, etablere Nepals første barnepsykiatriske klinikk og gir flere hundre utsatte jenter beskyttelse og omsorg på krise- og transitthjemmet Balika.

Dette er barnekonvensjonen

Hele barnekonvensjonen består av 42 artikler og kan tematisk deles i fire grupper:

 • Barn har rett til liv og helse  
 • Barn har rett til skolegang og utvikling
 • Barn har rett til omsorg og beskyttelse
 • Barn har rett til deltakelse og innflytelse

En forenklet versjon av rettighetene fra FN-sambandet:

 • Alle barn er født frie og er like mye verdt.
 • Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.
 • Alle barn har rett til beskyttelse.
 • Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.
 • Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.
 • Alle barn har rett til å gå på skole.
 • Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.
 • Alle barn har de samme rettigheten

Les FNs konvensjon for barns rettigheter i fulltekst.

Deltagere i Children and Young People’s Club (CYP) på en skole i Sierra Leone fremfører et holdningsskapende skuespill om barns rettigheter.

Siste nyheter