Black Friday? Gjør heller hverdagen mindre svart for barn i Nepal

FORUT har lansert en kampanje for å sette fokus på utfordringene knyttet til psykisk helse blant barn i Nepal. Med vårt og ditt engasjement for temaet bygger vi nå landets første barnepsykiatriske klinikk som nærmer seg ferdigstilling. Du kan bidra gjennom en Facebook-innsamling i forkant av Black Friday.

Det fattige landet har en lang historie med blodige borgerkriger og voldsomme jordskjelv. Mange barn er rammet av psykiske lidelser og traumer, men det finnes ikke noe behandlingstilbud. Ikke før nå. 

– I dag er det tusener av barn i Nepal som ikke får utviklet sitt fulle potensial, og dette innebærer store ressurstap i et land med manglende utvikling. Vi oppfordrer folk til å bidra til sluttføringen av klinikken som en motvekt til det store forbrukerfokuset Black Friday oppfordrer til, sier kommunikasjonssjef i FORUT, Øyvind Strand Endal. 

Nepals første barnepsykiatriske klinikk er et samarbeidsprosjekt mellom FORUT, norske psykiatere og barnerettighetsorganisasjonen CWIN Nepal. Takket være private givere, næringsliv og FORUT-faddere blir prosjektet realisert, men det mangler fortsatt midler før klinikken er ferdig finansiert.

Nå håper FORUT at folk vil bidra gjennom en kronerulling på Facebook. Bygget skal være ferdig i første halvdel av 2020 og klinikken vil fungere som et barnepsykiatrisk senter med hele Nepal som nedslagsfelt. 

Norske barn – historier fra Nepal

Psykisk sykdom er i stor grad fortsatt et tabu i mange land, og mennesker med psykiske problemer opplever stigma, ekskludering og manglende eller feil behandling.  Uten et behandlingstilbud blir barn med psykiske lidelser i Nepal både isolert fra resten av samfunnet, misforstått og utsatt for hendelser som er i strid med barnerettighetene. Dette ønsker kampanjen å få fram, men ved å vise fram norske barn og kontrasten til disse.

– Personvernet står ekstra sterkt for barn – og særlig barn med psykiske lidelser. Derfor ønsker vi ikke at disse barna forteller historiene sine selv. Men vi kan gjøre det ved å anonymisere barna. Historiene står i sterk kontrast til det behandlingstilbudet vi har i Norge. Ved å la norske barn fronte kampanjen ønsker vi å vise kontrasten mellom historiene til barna i Nepal og hverdagen for barn i Norge, sier Endal. 

«Jeg sitter fastbundet og alene hele dagen» 

Historiene som kampanjen tar utgangspunkt i, og som har resultert i tre korte videoer, er dessverre ikke unike i Nepal. Dr Arun Raj Kunwar, som inntil nylig var landets eneste barnepsykiater, har møtt disse pasientene og blitt dypt berørt av det. I fire år har han drevet en liten barnepsykiatrisk avdeling i små kontorer og med lite ressurser på Kanti barnesykehus i Katmandu. I 2020 vil det bli en helt annen hverdag når den nye klinikken står klar.  

Den første skjebnen FORUT viser fram i kampanjen begynner med sitatet «Jeg sitter fastbundet og alene hele dagen». Dette er dessverre situasjonen for mange barn i Nepal og flere pasienter Dr. Arun har behandlet. Barn med ulike psykiske lidelser som ikke klarer å kontrollere handlingene sine er utfordrende for familien og lokalsamfunnet. Uten behandling kan det være vanskelig å sende barna på skolen. Familiene er redde for hva barna kan gjøre når de er på jobb. Løsningen blir å binde de fast så de ikke gjør skade på seg selv eller andre. Barna sitter dermed isolert og alene hele dagen, noe som ikke bidrar til å gjøre situasjonen bedre. Dette er gjort fordi man ikke ser andre løsninger og ikke har andre muligheter. Det er ikke tvil om at alle vil det beste for barna sine, og derfor fortsetter dette med sitatet med «Jeg er syk, og familien min er redd jeg skal skade meg selv eller andre». 

«Jeg slo bestemor i hodet med en kniv. Selv om jeg ikke ville det.» 

Dette er en reell hendelse og barnepsykiater Dr. Arun forteller. 

– Jeg har en klient som er 12-13 år som slo bestemoren sin i hodet med en kniv så hun nesten døde. Han er alvorlig autistisk og veldig aggressiv. Jeg har møtt denne pasienten en stund. Han kommer fra en fattig familie på landsbygda omtrent en halv dags kjøring fra Katmandu. I Nepal kan folk reise i en uke for å komme hit, så en halv dag er ikke så mye. Faren hans kom til meg gråtende og sa «Fortell meg hvor jeg kan ta med gutten min for behandling». Jeg sa at vi ikke har noe sted å sende ham fordi vi foreløpig mangler fasiliteter. Han gråt og fortalte meg «Jeg har ingen andre muligheter enn å binde ham fast døgnet rundt». Gutten er fortsatt bundet fast og det er en veldig trist situasjon. Faren gråt og jeg gråt, sier Dr. Arun. 

Det er tydelig at faren vil det beste for sønnen sin, men blir hjelpeløs uten et system som fungerer. Denne historien fortsetter derfor med «Jeg er syk, men familien min vet ikke hvordan de kan hjelpe meg.» 

«Jeg klarer ikke å snakke. Selv om jeg vil.» 

Enkelte ganger gjør de psykiske lidelsene seg utslag i fysiske lidelser. Som for eksempel at et barn som tidligere hadde språk helt slutter å snakke, eller et barn som tidligere har løpt med de andre barna plutselig ikke klarer å stå på beina. Barna som får behandling blir ofte friske fra de fysiske symptomene etter noen få behandlinger hos en barnepsykolog, men per i dag er det veldig få som har tilgang til denne behandlingen. Denne historien fortsettes med «Jeg har angst, men familien min vet ikke hvordan de kan hjelpe meg.» 

– Vi kan lære av hverandre  

Selv om flere mener at arbeidet med psykisk helse må styrkes også i Norge, har vi et dyktig og ressurssterkt apparat rundt barn med psykiske lidelser i Norge – i motsetning til veldig mange andre land. I Nepal har dette arbeidet så vidt startet gjennom oppføringen av klinikken. Avdelingssjef for barne- og ungdomspsykiatriske helsetjenester i Oppland, Bjørg Antonsen, er enig i at Norge ligger langt framme og kan bidra internasjonalt på dette feltet. 

– Psykisk helsevern her i Norge er ikke perfekt, men det står seg godt i internasjonal sammenheng. Barne- og ungdomspsykiatere både i Norge og verden forøvrig ønsker å hjelpe og dele erfaringer som andre kan ha nytte av. Vi kan også lære mye av land som har et annet utgangspunkt enn oss, sier Antonsen. 

Innsamlingskampanjen på Facebook vil pågå til fredag 6. desember 2019. Se den første av de tre kampanjefilmene som slippes i perioden her. 

Siste nyheter