Mer enn hvert 20. dødsfall i verden er knyttet til alkohol

Mer enn hvert 20. dødsfall i verden er knyttet til alkohol

En ny rapport fra verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at 3 millioner dødsfall i 2016 skyldtes alkoholbruk. Alkohol medfører flere dødsfall globalt enn for eksempel tuberkulose. – De fattigste landene bærer de største byrdene som følge av sykdom og skader relatert til alkoholbruk, sier Morten Lønstad, generalsekretær i bistandsorganisasjonen FORUT.

Les mer