Det pågår en stille revolusjon i FNs narkotikapolitikk

Det pågår en stille revolusjon i FNs narkotikapolitikk

– Sluttdokumentet fra UNGASS er et godt resultat av en FN-konferanse. Det dokumenterer «en stille revolusjon» i narkotikapolitikken. Slik oppsummerer prosjektleder Dag Endal i FORUT den nylig avsluttede UNGASS-konferansen i New York. Han var med som en av rundt 800 delegater fra frivillig sektor da FNs nærmere 200 medlemsland skulle gjøre opp status for narkotikapolitikken og stake ut veien videre fram mot 2019. – Det har vært mye støy rundt utspill fra enkelte av medlemslandene som har tatt til orde for full legalisering av narkotiske stoffer. Dette vekker naturlig nok oppsikt i media, men hadde svært liten oppslutning blant FNs

Les mer

Rus som utviklingshinder

Rus som utviklingshinder

FORUT har spisskompetanse på et tema som skiller oss fra de fleste andre bistandsorganisasjoner, nemlig rus som utviklingshinder. Arbeidet er samlet i programområdet Alcohol, Drugs and Development (ADD). Arbeidet skjer både med alkohol og narkotika som et spesifikt problemområde, men like ofte som et tema som henger nært sammen med andre utviklingsproblemer: HIV/AIDS, fattigdom, vold mot kvinner, barnerettigheter, de nye livsstilssykdommene, godt styresett osv.  

Les mer