Rus som utviklingshinder

Rus som utviklingshinder

FORUT har spisskompetanse på et tema som skiller oss fra de fleste andre bistandsorganisasjoner, nemlig rus som utviklingshinder. Arbeidet er samlet i programområdet Alcohol, Drugs and Development (ADD). Arbeidet skjer både med alkohol og narkotika som et spesifikt problemområde, men like ofte som et tema som henger nært sammen med andre utviklingsproblemer: HIV/AIDS, fattigdom, vold mot kvinner, barnerettigheter, de nye livsstilssykdommene, godt styresett osv.  

Les mer