Childline – tryggere barn i India i 25 år

«It all starts with a call». Slik åpnet Ashika Shetty fra APSA en seremoni som skulle markere 25 år med drift av Childline, krisetelefonen for barn i Bangalore i India.

Byen er en av verdens raskest voksende og har nå minst 12 millioner innbyggere. Sannsynligvis mange flere. Her har Childline mottatt 292.914 samtaler. Ikke alle trengte hjelp, men i løpet av 25 år har APSA rykket ut 200.000 ganger sammen med politi og byens barnevernmyndigheter. 

For mange barn startet det med en telefonsamtale og resulterte i at de fikk bo på Nammane, APSAs senter for barn som trenger beskyttelse. Mange fikk også gå på Drømmeskolen. Flere av disse er i dag voksne og deltok i 25-årsmarkeringen i januar i år. En av dem var Durga. Hun er nå 26 år, hudpleier og har et godt liv. Hun fikk en halv dag fri fra jobben for å være med på markeringen.

Pionerarbeid for trygge barn

APSA – FORUTs partner gjennom snart 40 år, var, som denne organisasjonen alltid er, en pioner i arbeidet med et gratis telefonnummer som barn kunne ringe hvis de trengte hjelp. I spissen for dette sto APSAs alltid like innovative og dyktige ledere Sheila Devaraj og Lakshapathi Pendyala.

Childline ble navet i et bredt samarbeid mellom sivilsamfunsorganisasjoner, politi og barnevernsmyndigheter i hele India. APSAs måte å gjøre det på ble til en modell som ble brukt i etablering av flere krisetelefoner for barn. Til sammen 600 organisasjoner var involvert.

Nå har myndighetene tatt over dette arbeidet og APSA inviterte til en markering for å takke ansatte, overlevere og samarbeidspartnere for innsatsen.

– Mange har lagt sitt hjerte og sin sjel i dette arbeidet. Mange har gjort mye mer enn vi kunne forvente – for barnas beste, sa Sheila i sin tale.

Mange tidligere ansatte brukte muligheten på seremonien til å fortelle om sine erfaringer, som har satt dype spor.

Lakshapathi Pendyala (APSA), Ann-Kristin Johnsen (Den norske ambassaden) og Sheila Devaraj (APSA).

Takk fra den norske ambassaden i Delhi

APSA hadde invitert FORUT og den norske ambassaden til 25-årsmarkeringen. Ann-Kristin Johnsen, førstesekretær ved ambassaden, hadde kommet en dag før og fikk mulighet til å besøke APSAs krisesenter for jenter, Suraksha (som betyr trygghet).

Johnsen startet sin tale med å erklære at hun hadde hatt sin beste dag som diplomat under dette besøket, og takket APSA og alle ansatte for sin enestående innsats for barnets beste.

Ida Oleanna Hagen fra FORUT benyttet sin tale til å takke APSAs ledelse og alle ansatte for partnerskap og samarbeid i snart 40 år. Hun understreket hvor stolte FORUT er for å kunne bidra til dette arbeidet.

Hagen takket også alle gjestene på seremonien som var reddet av Childline, fordi de viser hva trygghet og utvikling betyr. De er vår viktigste inspirasjonskilde. Og hun ønsket lokale barnevernsmyndigheter lykke til når de nå overtar ansvaret for krisetelefonen.

Ida Oleanna Hagen fra FORUT sammen med Durga.

En applaus for Durga!

Dagens sterkeste øyeblikk var da tidligere leder av Child Welfare Committee, barnepsykologen Meena Jain, ba alle reise seg og gi en applaus til Durga. Hun er en ung kvinne på 26 år som i dag er hudpleier med fast jobb. Hun bodde deler av oppveksten på APSAs hjem Nammane.

Durga ble reddet da naboer til leiligeheten der hun ble mishandlet ringte krisetelefonen. Og Meena Jain deltok i redningsaksjonen sammen med APSA. De som var der, glemmer det aldri. Hennes sak er fremdeles ikke avgjort i rettssystemet 15 år senere, men verken APSA eller lokale myndigheter slipper taket.

Durgas historie har blitt fortalt før, men det er like sterkt hver gang hun møter sine omsorgspersoner som ga henne en trygg ungdomstid og en utdanning. Historien hennes motiverer oss til innsats hver dag, for vi vet at det er trygge barn som forandrer verden.

Vil du støtte FORUTs arbeid for tryggere barn i India? Bli FORUT-fadder!

Siste nyheter