Det er henne det handler om

Det står ei jente foran et speil i Nepal. Det glitrer litt i den hvite kjolen hun løfter opp, slik at vi kan se den bedre. Hun har fått et håp om at livet kan bli bedre. Vi kan kalle henne Anjali.

Hun og mange andre jenter på krise- og omsorgssenteret Balika Peace Home er reddet ut av barnearbeid, grove overgrep og vold. De satt fanget i et mørke av nød, overgripere og frykt for framtida.

FORUTs partnerorganisasjon CWIN (Child Workers in Nepal) redder jenter som Anjali. Henter dem fra gata, eller bak låste dører i hus og fabrikker. Følger varsomt og profesjonelt opp. Gir jentene den tida de trenger for å gjenvinne en følelse av trygghet og en opplevelse av ro og erfaring med at krisa er over.

Anjali er ikke alene. CWIN får tusenvis av henvendelser fra voldsofre, voldtektsofre og barnearbeidere hvert år. Noen er nede i femårsalderen. FORUT er stolt og takknemlig for samarbeidet med CWIN.

I 2021 ble Anjali og 230 andre barn overført til trygge bosteder.

370 barn fikk beskyttelse på Balika Peace Home og det tilhørende akutthjemmet.

Vi ga 5.836 barn psykisk helsehjelp på den barnepsykiatriske klinikken som FORUT har finansiert med støtte fra bedrifter og FORUT-faddere.

1.510 barn fikk telekonsultasjoner fordi de bor så langt ute på landet eller høyt oppe i fjellene – og vi skal bygge mer av dette helsetilbudet i Nepal i åra framover.

Vi skal redde flere jenter og gutter. Vi skal snu forferdelige livsopplevelser til et nytt håp. Vi skal snu depresjoner og tungsinn i unge liv, og skape ei tru på framtida. FORUT og CWIN hadde ikke klart alt dette uten støtte fra bedrifter, organisasjoner og FORUT-faddere i Norge. Hjelpeinnsatsen koster selvsagt penger. Men det er jo først og fremst Anjali det handler om, og alle de andre jentene på Balika Peace Home. 

De som langsomt legger det vonde livet bak seg, og smiler forsiktig inn i speilet. De ser noe vakkert der. Noe livskraftig. Tross alt.

Så lurer du kanskje på hvorfor hun har på en hvit kjole akkurat denne dagen? Vel – det er fordi det er en festdag for jentene på Balika Peace Home, i anledning FORUTs studietur med faddere til Nepal i oktober 2022.

Bli med du også! Bli FORUT-fadder.

Siste nyheter