Enorm innsats for de mest sårbare i Nepal

Det er en tøff tid med hardt arbeid, men også enorme resultater å vise til for FORUTs partner CWIN under koronakrisen. I vanskelige tider er det godt å kunne bidra, fikk utviklingsminister Dag Inge Ulstein høre da han kom på virtuelt prosjektbesøk til Nepal.

Utviklingsministeren ville gjerne vite mer om arbeidet FORUT og partnerorganisasjonen CWIN gjør for mennesker rammet av koronakrisen i Nepal. Derfor dro han på virtuelt prosjektbesøk torsdag 25. mars. Det var FORUT, CWIN, den norske ambassaden i Katmandu og Ulstein som deltok på det digitale møtet.

– Vi har et drømmelag som jobber døgnet rundt. Det tar aldri slutt. Mange av mine kollegaer har fått viruset i dette arbeidet, men det betyr ingenting målt opp mot barna vi har klart å redde. Jeg er så stolt av det vi gjør, fortalte CWINs leder Sumnima Tuladhar, til ministeren.

Ulsteins første prosjektbesøk fant sted i 2019, og han har siden fulgt med og latt seg imponere av innsatsen til CWIN. Det har også resultert i ekstra penger fra Norad for å kunne hjelpe flere under pandemien.

– CWIN og FORUT gjør et imponerende arbeid. Det er fint å følge dere i sosiale medier og se hva dere gjør for befolkningen i Nepal og for barns rettigheter. At dere setter barna først og klarer å takle frykten for egen smitte viser mot. Det er noe jeg respekterer og vil ta med meg videre som inspirasjon, sa Ulstein i møtet.

Ståle Stavrum, utenlandssjef i FORUT, Sumnima Tuladhar, leder i CWIN, Dag Inge Ulstein, utviklingsminister, og Lasse Bjørn Johannessen, Norges ambassadør til Nepal.
Barnebryllup og vold

Det er ikke tvil om at Nepal og CWIN har vært og fortsatt er i en krevende situasjon. Som i kriser ellers er det barna som rammes hardest. I tillegg til selve viruset, er det mange familier i det fattige landet som opplever tapt inntekt, matmangel, vold i hjemmene og dårlig psykisk helse som en konsekvens av nedstengningene. 

CWINs krisetelefon, Child Help Line, har hatt en voldsom økning i antall telefoner. Opp mot 600 ringer daglig. Barna har blant annet rapportert om incest, misbruk på nett og akuttbehov for mat og medisinsk hjelp.

Antall barnebryllup har også økt. Etter at skolene ble stengt, ble mange unge jenter giftet bort for at familier skulle ha færre munner å mette. Heldigvis har CWIN klart å avverge mange barnebryllup det siste året og har fått jentene tilbake på skolen.

CWIN har underveis klart å koordinere med lokale myndigheter for å identifisere hvilke familier som trenger mest hjelp. Den gode kontakten med myndighetene har gjort at organisasjonen også har hatt unik tilgang til nedstengte lokalsamfunn og dermed har kunnet nå fram med hjelp og avverge noen av de verste situasjonene.

Rasende etter voldtekter

Men det har også vært mange krevende situasjoner. Når alarmen går, og et barn må reddes ut av en familie, er Child Help Line avhengig av støtte fra politiet.

– Vi fikk en telefon om ei jente som ble voldtatt av faren. Men politiet ville ikke være med på utrykning fordi de var redde for å bli smittet. Verdifull tid gikk tapt da vi forsøkte å overtale politiet. Dette kunne vi ikke godta, og så oss nødt til å trosse egen frykt og dra ut på egenhånd. Innen vi kom fram, hadde jenta blitt voldtatt enda en gang av faren. Det knuste hjertene våre og vi var rasende, fortalte en opprørt og gråtkvalt Tuladhar i møtet.

Det er vanskeligere å nå ut til folk nå enn under tidligere kriser, selv med tillatelse fra myndighetene, fortalte hun.

På veg inn i en landsby for å avbryte et barnebryllup ble CWIN-bilen forsøkt stoppet. Folk i landsbyen mente smittefaren ved å slippe inn utenforstående var for stor, og ville at CWIN skulle holde seg unna mens bryllupet ble gjennomført. Heldigvis er CWIN-ansatte utstyrt med enorm rettferdighetssans og utholdenhet, og jenta ble redda.

Utdeling av hygieneutstyr til unge kvinner er en del av covid-innsatsen.
Satsing på psykisk helse

Utviklingsministeren har, i likhet med FORUT, engasjert seg for å få psykisk helse til å bli en del av bistandsagendaen. I november 2019 besøkte Ulstein byggeplassen i Katmandu som skulle bli til Nepals første barnepsykiatriske klinikk. Den er finansiert av FORUT med egeninnsamlede midler og kunne endelig innvies i januar 2021.

– Klinikken og det barnepsykiatriske fagmiljøet har spilt en avgjørende rolle under nedstengingene. Vi har klart å hjelpe mange med psykiske lidelser, blant annet gjennom en egen telefonlinje med psykisk helsehjelp, og klinikken har ikke vært stengt en eneste dag under pandemien, sa en synlig stolt Tuladhar.

Ulstein var glad for å se resultatene av arbeidet for barns psykiske helse og ikke minst høre om den ferdige klinikken.

– Det er umulig for meg å ikke huske besøket i Nepal i 2019. Det gjorde inntrykk, og det var helt spesielt å se den barnepsykiatriske klinikken under oppføring. Det er oppmuntrende for mange å se at den nå er ferdig og operativ, sa Ulstein i møtet.

Nye skoler

Under det virtuelle prosjektbesøket kunne CWIN også rapportere om 21 ferdigbygde skoler i Dolakha-dalen, der det andre jordskjelvet i 2015 hadde sitt episenter. Prosjektet har vært et samarbeid mellom FORUT og partnerne CWIN og RDTA Tuki, finansiert av den norske ambassaden i Katmandu. 

Skolene har alt som trengs for en trygg skolehverdag, som toaletter, ramper for rullestolbrukere, vanntilgang og strøm fra solcellepanel.

Skolebyggingsprosjektet i Dolakha er unikt fordi lokalsamfunnene har hatt så sterkt eierskap til prosessen. Lokale byggekomiteer har sammen med ingeniører fra CWIN ledet an byggingen, ikke entreprenører.  Det ble for øvrig kun brukt lokal arbeidskraft. Kvinner og menn fikk samme lønn. Det var nytt for mange.

Godt og langvarig partnerskap

En nøkkel til de gode resultatene i Nepal er det tette og likeverdige partnerskapet mellom CWIN og FORUT. Ståle Stavrum, utenlandssjef i FORUT, påpekte i møtet at gjennom 27 år har partnerne stått sammen for barns rettigheter og bidratt etter jordskjelv, krig og koronakrise.

– Når kriser oppstår, er det de lokale sivilsamfunnsorganisasjonene som har best forutsetning for å bidra effektivt. De har best kontakt med både myndighetene og lokalsamfunnene. Derfor er det viktig for oss å synliggjøre den enorme innsatsen CWIN gjør i Nepal. Vi er stolte av partnerskapet vårt og lederskapet som Sumnima Tuladhar har vist i denne krisen, sa Stavrum. 

Han konkluderte med at det som vil stå igjen etter pandemien er konsekvensene den har hatt på folks økonomi og psykiske helse. Det blir bekreftet gjennom telefonsamtalene Child Help Line mottar hver dag. Her vil det være behov for hjelp i lang tid framover.

Utviklingsministeren avsluttet med å si at han tok med seg mye fra det virtuelle prosjektbesøket.

– Takk for et sterkt og viktig møte. Vi trenger å høre disse historiene og ta de med oss. Pandemien har virkelig vist viktigheten av sivilsamfunnet. Jeg ser resultatene dere har skapt og det er ganske enormt. Det har vært et privilegium å møte dere, avsluttet Ulstein.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein besøkte byggeplassen for Nepals første barnepsykiatriske klinikk i november 2019.
Innsatsen i Nepal i tall

Under ser du noen av resultatene fra CWINs innsats under pandemien, i tillegg til barna som har fått psykisk helsehjelp og som har blitt reddet ut av farlige situasjoner.

  • 100.000 mennesker har fått informasjon om covid-19 og hvordan beskytte sårbare barn under pandemien.
  • 3300 familier med ekstra sårbare barn har fått mat, hygieneartikler og andre nødvendige husholdningsartikler.
  • 770 ammende mødre har fått næringsrik mat og nødvendige hjelpemidler
  • Tre sykehus har fått medisinsk materiell og ventilatorer. 
  • 200 barn har fått medisinsk behandling. 
  • 1000 utsatte jenter har fått undervisningsmateriell og skoleuniformer.
  • 3000 unge jenter har fått hygienemateriell, inkludert gjenbrukbare bind.
  • 165 håndvaskstasjoner er installert på skoler.
  • 1400 ungdommer har blitt mobilisert til å gi støtte og oppfølging til 70.000 barn i deres lokalsamfunn.

Siste nyheter