Et historisk webinar om hvordan det hele begynte

I mer enn 15 år, fra 1965 og inn på 80-tallet, var to unge menn sterkt engasjert i et av de første norske bistandsprosjektene: Kjell Veivaag og Svein Løsnæs var med fra begynnelsen da Norges Godtemplar Ungdomsforbund (nå Juvente) i 1965 vedtok å støtte et fiskeriprosjekt i Jaffna, nord på Sri Lanka. Det var starten på det som senere skulle bli FORUT – solidaritetsaksjon for utvikling.  I forrige uke kom Kjell og Svein til Gjøvik og holdt et seminar for FORUTs ansatte og styre om hvordan det hele begynte. Med seg hadde de et arkiv med et stykke tidlig norsk bistandshistorie.  

Fra venstre: Svein Løsnæs, Kjell Veivaag, Kari Hagen, Ida Oleanna Hagen og Terje Heggernes.

Ungdomsaksjonen mot sult 
Kjell Veivaag var venn med Arne Fjørtoft. Arne traff som ung NRK-reporter en ung srilanker som kom på motorsykkel til Norge fra Sri Lanka for å lære om fiskeri. Han foreslår på NGUs landsmøte at ungdomsorganisasjonen bør støtte et utviklingsprosjekt i fiskerisektoren. Året etter, i 1965, var prosjektet et faktum og NGU etablerte Ceylon-komiteen (siden ingen hadde hørt om landet Sri Lanka) og etablerte et båtbyggeri helt nord på den vakre øya for at unge fiskere kunne skaffe seg og lokalsamfunnet bedre kår. Mens Svein var en av mange norske ungdommer som reiste til Jaffna og bidro i byggingen av det som etter hvert ble Cey-Nor Development Foundation, var Kjell daglig leder, kampanjesjef og eneste ansatt i det som vokste seg til en formidabel kampanje. Fra 1967 til 1969 samlet NGU sammen med andre organisasjoner og skoler mer enn 1, 2 millioner kroner i Lykkefisk-aksjonen. Et imponerende beløp. Og i 1972 kommer den første Te for 10-aksjonen som på et år samler inn 1,6 millioner. Norad bidro med i overkant av tre millioner i samme periode. 

Cey-Nor blir en bedrift i sterk utvikling 
Kjell Veivaag forteller at oppstarten var akkurat like kompleks og kaotisk som en kan forestille seg og med datidens kommunikasjonsmidler var det en stor utfordring å skulle etablere det nødvendige samarbeidet mellom lokalsamfunnet, lokale myndigheter, fagekspertise og engasjert ungdom. Men i 1973, altså litt over fem år etter starten, produserte båtbyggeriet en båt per arbeidsdag, man tar oppdrag for andre båtbyggerier, det gis opplæring i fiske og det produseres is – fordi foredling av reker også har blitt en del av den imponerende porteføljen.  

Og det fortsetter; med større båter, nye produkter og fagkunnskap og flere båtbyggerier. Blant annet produseres det 30 000 fiskegarn i året, det etableres en treningsavdeling for havfiske og langs kysten produserer fem anlegg is. For å nevne noe. Og i samarbeid med NGUs svenske søsterorganisasjon UNF starter nye former for utviklingssamarbeid i kjølvannet av industrien; husbygging, førskoler, engelskundervisning, husflidssenter og bibliotek.  

På tide å la andre overta; og så kommer krigen 
I rapporten for 1978/79 skriver Ceylon-komiteen: 
«Cey-Nor Development Foundation er i dag en viktig bedrift i Sri Lanka. For NGU er det grunn til å være fornøyd med de resultater som er oppnådd…….. Det vil fortsatt være nødvendig å arbeide hardt for å sikre det som er oppnådd, men vi bør også rette øynene mot de mange nye oppgaver som finnes i Sri Lanka og forsøke å skaffe ressurser til å løse dem». Og etter flere års forberedelser vedtar NGU på sitt landsmøte i 1981 å trappe ned sitt engasjement i Cey-Nor og i Sri Lanka blir det inngått en avtale med myndighetene om videre drift av prosjektet. 

Men ungdommene tar denne sommeren et annet viktig vedtak. Sammen med IOGT og IOGTs juniorforbund (nå Juba) stifter organisasjonene bistandsorganisasjonen FORUT, som fortsetter med et omfattende program for landsbyutvikling og sosiale tiltak på Sri Lanka. Så kommer borgerkrigen og hele anlegget på Karainagar legges i grus. Cey-Nor fortsetter imidlertid som en betydelig nasjonal fiskeribedrift.  

Et viktig stykke bistandshistorie 
FORUTs første generalsekretær, Terje Heggernes, deltok på seminaret som ble streamet til ansatte, styremedlemmer og støttespillere på hjemmekontor i hele landet. Sammen med dagens generalsekretær, Ida Oleanna Hagen, og styreleder, Kari Hagen, takket han for at Kjell og Svein delte historien og arkivet med FORUT. Terje har besøkt Sri Lanka utallige ganger senere og sammen med Svein Løsnæs var han i 2018 tilbake på Jaffna og så gjenoppbyggingen av et nytt båtbyggeri på Karainagar – der det hele begynte.  

Det nye båtbyggeriet på Karainagar, Jaffna

Neste år fyller FORUT 40 år og Ida Oleanna Hagen understreket betydningen av at dagens ansatte kjenner historien – om hvordan norsk og srilankisk ungdom la grunnlaget for et langvarig utviklingssamarbeid som har satt dype spor i begge land – og som fremdeles er like levende.  

Siste nyheter