Eva og Malin med på laget

FORUT har fått to nye, dyktige medarbeidere i utenlandsavdelingen. Vi ønsker Eva og Malin velkommen.

Eva Braaten er ny internasjonal programkoordinator

Eva er vår nye internasjonale programkoordinator med spesielt ansvar for ADD (Alcohol, Drugs and Development). Eva er ikke ny i FORUT-sammenheng. Hun var styremedlem og senere styreleder i FORUT i en tiårsperiode fra 1999 til 2010, men dette er første gang hun er ansatt hos oss. Evas CV avslører et stort engasjement både på rus- og bistandsfeltet: Hun var ansatt og frivillig i Juvente (en av FORUTs eierorganisasjoner) fra ca. 1990. Hun har vært ansatt som forskningsadministrator og evalueringsforsker av rusforebyggende tiltak ved UiT – Norges arktiske universitet. Eva har en ph.d-grad i sosiologi/samfunnsplanlegging med en avhandling om alkoholpolitikk. Hun forlot jobben som prosjektleder for digitale helseløsninger ved Universitetssykehuset Nord-Norge til fordel for jobben i FORUT.

– Å begynne å jobbe i FORUT er som å komme hjem, sier Eva.

Malin Christina Irgens er ny internasjonal programkoordinator

Malin startet i FORUT etter å ha jobbet for UN Women i Malawi de to siste årene. Hun har erfaring med likestillingsarbeid og styrking av kvinners økonomiske situasjon og har jobbet med ofre for seksuell kjønnsbasert vold og barneekteskap. Tidligere har hun også jobbet innenfor offentlig sektor i Norge. Malin er utdannet jurist fra University of York i England med en mastergrad i International Human Rights Law og spesialisering i likestilling og maskulinitetsteorier. Som internasjonal programkoordinator i FORUT får hun ansvar for våre landprogrammer i Malawi og Zambia. Malin vil også være ansvarlig for godt styresett og anti-korrupsjonsarbeid i tillegg til MEAL (Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning). 

– Det er spennende og givende å få bli en del av FORUT-familien og jobbe mer med alkohol og narkotika som utviklingshinder. Jeg har erfart fra min tidligere jobb i Malawi at dette har stor påvirkning på arbeid som gjøres i utviklingsland, sier Malin.

Siste nyheter