Fantastisk innsats – for andre 

Hanstad barne- og ungdomsskole i Elverum gjør en viktig innsats for andre. Alle på skolen var med på FORUT Skoleløpet, og nå er nærmere 70 000 kroner samlet inn til prosjekter innenfor skole og utdanning for fattige og sårbare familier i India.

Etter ukevis med planlegging, kan valgfagklassen med læringsmålet “Innsats for andre” juble for sin gjennomføring av FORUT Skoleløpet. Det skjedde med fellesdans i skolegården, undervisningstimer, aksjonskiosk og planlegging av løyper for sponsorløping i høst.

Hanstad skole er blant de 70 skolene over hele landet som har satt temaet skolegang og framtidsdrømmer i India på timeplanen sammen med FORUT og undervisningsopplegget «Indranis drøm» dette skoleåret. 

Vi kan gjøre en forskjell! 

Hanar går i niende klasse. Hun er stolt over det skolen og elevene har gjort i høst.

– Jeg vil gjøre en forskjell i verden, jeg vil vise at vi kan få til bra ting! Med Skoleløpet har vi fått til noe bra sammen, samtidig som jeg og valgfagklassen har fått god erfaring med hva som skal til for å mobilisere medelever til slik innsats. Når vi gjør noe slikt sammen, blir vi også bedre kjent med hverandre på tvers av klassetrinnene på skolen.  

Leah går i samme klasse som Hanar, og er like strålende fornøyd.

– Jeg var med i FORUT Barneaksjonen for ti år siden, og den gangen i barnehagen ble vi kjent med fem år gamle Indrani. Nå er Indrani tilbake som 15-åring i FORUT Skoleløpet, og jeg synes det er fint å se henne igjen. 

Valgfagklassen «Innsats for andre» ved Hanstad.
Indrani fra India 

FORUT møtte Indrani i en av slummene i Bangalore i India da hun var fem år gammel, og har siden den gang støttet familien med skolepenger. På den måten har Indrani fått gå på skole gjennom hele oppveksten. Det er spesielt viktig for en familie som lever på svært lave og uregelmessige inntekter.

Faren til Indrani mistet jobben da India ble stengt ned for å hindre smitte, og da måtte moren jobbe enda mer. Det har vært mange vanskelige måneder for millioner av familier i India, og fortsatt er det mye usikkerhet om hvordan pandemien vil prege hverdagene i India og resten av verden.

Likevel holder Indrani fast på sine drømmer om å bli en profesjonell danser, og et arbeid der hun kan hjelpe andre i sitt lokalsamfunn. Med fast jobb og fast lønn, håper Indrani også på ei framtid et annet sted i slumområdene i hjembyen. Det er en drøm som kan bli til virkelighet fordi familien får viktig støtte fra FORUTs lokale partnere i India, og fra elever som Hanar og Leah på Hanstad barne- og ungdomsskole.

Valgfagselevene og alle de andre elevene på Hanstad skole binder mye av dette sammen; alt dette handler virkelig om en innsats for andre, i Norge og India. 

Resultater! Drømmer! 

Historien om Indrani har gjort inntrykk på Hanar, Leah og mange andre på skolen i Elverum.

– Det er fint at vår innsats går til prosjekter vi ser at hjelper for barn og unge i India. Vi ser resultatene av at vi engasjerer oss, sier Hanar.

Hun har selv drømmer for framtida, og kanskje en utdanning som advokat.

– Som advokat kan jeg også støtte og hjelpe andre, så kanskje er det noe for meg?  

Hva med deg, Leah, hva er din drøm? 

– Jeg vet ikke helt sikkert. Kanskje vil jeg bli eiendomsmegler, men lege er også et fint yrke? Som lege vil jeg i alle fall helt sikkert være til hjelp for mange, og det er en god tanke.  

Begge jentene har uansett fått gode erfaringer i valgfagstimene dette året, og enda er det igjen et et par måneder med valgfag før sommerferien, blant annet med oppmerksomhet på lokal aktivitet i hjemkommunen.

FORUT Skoleløpet er et tverrfaglig pedagogisk opplegg som kombinerer teoretisk kunnskap og fysisk aktivitet. Det er lett å ta i bruk og kan gjennomføres i løpet av en skoledag når som helst i løpet av skoleåret.

For skoleåret 2021/22 tilbyr vi «Indranis drøm» om India.

For skoleåret 2022/23 er det nå mulig å melde seg på «Her for hverandre» om psykisk helse.

Siste nyheter