Fattigdom og nye muligheter

Mange har hørt begrepet «ekstrem fattigdom», som betyr å leve for under to dollar om dagen. Mange mennesker i verden lever også for mindre enn dette. Begrepet blir veldig annerledes når det blir til et menneske, nærmere bestemt Puvaneswary nord på Sri Lanka. Hun lever et hardt og vanskelig liv, og er helt avhengig av hjelp utenfra.

Monsunregnet treffer i harde skurer over Jaffna helt nord på Sri Lanka, på tunet hos Puvaneswary. 67-åringen vet at vi kommer, og hun vet hvorfor. Hun har ingenting å by på, annet enn sin historie om livet i ekstrem fattigdom. Hun har ikke annet å håpe på, enn at hun skal få hjelp til et litt bedre liv. Hun ønsker oss likevel velkommen, og er takknemlig for at noen bryr seg om levekårene i det fattige nabolaget hennes.

God start, vanskelig fortsettelse

Puvaneswary hadde det slett ikke så ille for noen tiår siden. Det var fred, og hun hadde familien sin rundt seg. De levde av et enkelt dyrehold og avlingene de høstet inn fra jordene rundt huset. På søttitallet giftet hun seg, og var klar for et godt familieliv. Hun fødte en datter som etter hvert utviklet psykiske problemer og nedsatt funksjonsevne. Ektemannen holdt ikke ut vanskeligheten som oppsto i familien, og etter noen år reiste han. Puvaneswary og datteren har ikke sett han siden.

Krigen

I 1983 brøt borgerkrigen ut på Sri Lanka, men det rammet ikke Puvaneswary og hennes hus. Mor og datter kunne leve videre med en enkel husholdning og to avlinger i året fra den lille jordflekken de eide. Midt på 2000-tallet ble imidlertid krigshandlingene mer intense, ettersom regjeringen satte inn sin store offensiv mot geriljaen i nord. Puvaneswary måtte flykte med datteren. Det ble mange år på flukt, før de to kunne vende tilbake til en utbrent og ødelagt eiendom for 12 år siden.

– Alt var borte, og du ser selv restene av huset der borte, peker den gamle kvinnen.

– Jeg fikk hjelp av naboer til å sette opp dette midlertidige huset av blader fra Palmyra-palmer. Den lille familien har stablet de få eiendelene opp fra bakken, for det finnes ikke noe gulv i dette huset, og regnet trekker inn. Bakken er rå og fuktig, og nok en gang har den ene veggen gitt etter for regnet og vinden. Puvaneswary håper naboene snart kommer innom som vanlig, slik at hun får hjelp med å rette opp veggen igjen.

.

Palmyramattene

Hver dag setter Puvaneswary seg ned med palmyrablader og fletter matter som hun selger til naboer og andre. Hun kan tjene 2000-2500 rupees i måneden, om lag 125 kroner. Noen ganger får hun hjelp av noen gutter i området, som kan klatre opp og hente flere blader.

– De gjør det for noen få rupees, og jeg er helt avhengig av denne hjelpen, forteller 67-åringen.

Bak Puvaneswary sitter datteren som ikke kan hjelpe med stort. Foran henne ligger hverdager som er så tunge at hun strever med hver eneste av dem. Det er på grensen til utrolig at noen kan ha det så vanskelig i dette landet, med gjenreisning og turisme i stort omfang.

FRIENDS

Bandula, leder av FRIENDS, og Ingvar Midthun, seniorrådgiver i FORUT.

FORUT besøker Puvaneswary sammen med vår partnerorganisasjon FRIENDS, som i mange år har arbeidet med fattige familier nord på Sri Lanka. Bandula er leder for FRIENDS, han forteller om mange familier som sliter.

– Det er flere familier enn dette som lever i en slik kritisk tilstand nord på Sri Lanka, og vi forsøker å hjelpe mange av dem som fortsatt venter på hjelp fra myndighetene. Dette er et krevende arbeid, fordi behovene for hjelp er så omfattende. Med støtte fra Lena-Valle videregående skole i Norge skal vi nå sette i gang et prosjekt med Puvaneswary og 250 andre fattige kvinner, slik at disse kan utvikle sitt arbeid og øke inntektene av arbeidet, forteller Bandula.

Denne familien er nok et eksempel på en familie som vil kreve enda mer støtte, mens andre og yngre kvinner vil komme langt med enkel støtte til innkjøp av litt råvarer, litt opplæring og noe nytt utstyr.

Vokslysene hos Josabe

Josabe er 39 år og krigsenke, med ansvar for to barn og sin gamle mor. Hun har allerede fått hjelp med enkelt utstyr, slik at hun i dag samarbeider med to andre kvinner om produksjon og salg av vokslys. Det gir gode inntekter til tre familier.

– Dette er et eksempel på hvor lite som skal til for å skape forbedringer, sier Bandula. Han forteller at Josabe skal være med FRIENDS i det nye prosjektet, og inspirere kvinner til å skape lokale arbeidsplasser med bruk av palmyrablader og andre lokale råvarer.

Grønt entreprenørskap

FRIENDS er også opptatt av at lokale arbeidsplasser og lokale råvarer skal kobles til en sterkere og tydeligere oppmerksomhet på miljøvennlige løsninger.

– Vi arbeider i lokalsamfunn med for lite oppmerksomhet på god søppelhåndtering, kompostering, gjenvinning og gjenbruk, sier Bandula.

Med det nye prosjektet støttet av Lena-Valle videregående skole skal det legges vekt på forbedringer på disse områdene, fordi det er tiltak som både er bærekraftige og som vil bidra til varige forbedringer av inntektene til disse kvinnene.

Green Basecamp

Bandula er også glad for det nye samarbeidet med Elverum ungdomsskole som skal skaffe inntekter til gjennomføringen av Green Basecamp i prosjektområdet. Det er samlinger av ungdommer som skal lære mer om lokalt og globalt klimaarbeid, slik at de kan bidra til at stadig flere blir bevisste på betydningen av dette temaet nord på Sri Lanka.

– Alle må lære mer om god håndtering av søppel, og myndighetene må legge til rette for en bedre avfallshåndtering for hele regionen, sier Bandula.

Han forteller også at Green Basecamp handler om helt konkret innsats, ved at ungdommer skal samles for å rydde plast langs flere av strendene på vestkysten av Jaffna-halvøya.

– Mange av våre strender er så tilgriset, at mange vil glede seg over en slik ryddeinnsats, og forstå betydningen av dette. Dette handler om søppel og plast som driver inn fra havet, og det handler om lokal søppel og lokalt ansvar og engasjement. Alt handler om en miljøtrussel som vi alle må gjøre noe med, og da må vi engasjere ungdommene våre, sier Bandula.


Kjenner du en videregående skole som kan engasjere seg i et solidaritetsarbeid for mennesker i Sri Lanka eller et annet land som en FORUT-skole? Ta kontakt, så ser vi hva vi kan få til sammen!

Siste nyheter