Filmene fra «Historien om Indrani»

Her kan du se filmene fra «Historien om Indrani» fra India, som var opplegget i FORUT Barneaksjonen 2021/22. Innholdet er basert på «Indrani og Drømmeskolen» som ble filmet sammen med Maj Britt Andersen i 2010 og 2011.