FORUT i Ekko på NRK P2

Kampanjen «Oljefondet ut av alkoholindustrien» var tema i en halvtime av mandagens Ekko-sending på NRK P2. 

HØR SENDINGEN I SIN HELHET I NRKS NETTRADIO.

Seniorrådgiver Øystein Bakke i FORUT og Ekko-programleder Mona Myklebust trakk fram mange eksempler på smakløs markedsføring fra store selskaper i alkoholindustrien.

– Sosial suksess er gjennomgående i alkoholreklamene. «Chill out with the family» sier en reklame fra et stort selskap, fortalte Bakke.

Han pekte blant annet også på en kampanje fra Malawi i sommer der man kunne vinne VM-billetter, hotell og privatfly i et øl-lotteri. Korken på flaska var loddet, slik at jo mer du drakk, jo større sjanser hadde du for å vinne.

– Vi i FORUT ser i landene vi jobber at i forbindelse med fattigdom er rus en ekstra stein til byrden. Og nå retter alkoholselskapene seg mot nettopp fattig befolkning og nye markeder i sør. De ser vekstpotensialet sitt i land der det er ung befolkning, stor økonomisk vekst og lavt alkoholforbruk fra før. Typisk land i Asia og Afrika, sa Bakke.

Uventet støtte fra Bryggeriforeningen

Ingen representanter fra alkoholselskapene ønsket å uttale seg, men Petter Nome i Bryggeriforeningen stilte opp. Han ga faktisk uventet støtte til kampanjen.

– Problemstillinga er litt fjern for oss i Norge. Vi har et reklameforbud og det er helt fint. Men ute på reise har jeg sett mange stygge eksempler og jeg er enig i at den internasjonale alkoholindustrien kan oppføre seg uetisk, sa Petter Nome i Bryggeriforeningen.

Nome synes det er å gå for langt å trekke ut hele bransjen og sa at han ser for å seg å heller ekskludere bare noen av alkoholselskapene etter en vurdering av hvem som oppfører seg bra. Øystein Bakke i FORUT satte pris på den uventede støtten fra Bryggeriforeningen, men sa at det er viktig å trekke oljefondet ut av hele bransjen.

– Jeg er redd for at de store selskapene som man er tungt investert i ikke har ting på stell hvis man går de etter i sømmene. Det finnes en masse studier som viser at selvreguleringsmekanismene av alkoholreklame ikke fungerer, og i den grad det foregår etiske diskusjoner i alkoholselskapene skjer nok ikke de i markedsavdelingene, sa Bakke.

Finansdepartementet avviser uttrekk

Det var ingen som stilte til debatt fra Finansdepartementet, som oljefondet ligger under, men statssekretær Paal Bjørnestad hadde sendt en uttalelse.

– Det er bred politisk enighet om at det bør være en høy terskel for å utelukke hele bransjer fra Oljefondet. Derfor er dette begrenset til tobakk og enkelte typer våpen, som landminer, atomvåpen og klasevåpen, samt enkelte kullselskaper. Finanskomiteen har for øvrig understreket at det ikke skal vurderes nye produktuttrekk for andre virksomheter eller sektorer.

Men både KRFs Kjell Ingolf Ropstad, som også uttalte seg i programmet, og Øystein Bakke fra FORUT mener det er politisk mulig å gjennomføre en uttrekk.

– Hvis man ser seg rundt i Norge har vi ganske bred enighet om alkohollovgivninga vår, og det er bred enighet om at alkohol er et spesielt produkt. Jeg tror det er mulig å få med både politikere og befolkningen på dette, avsluttet Bakke.

Siste nyheter