FORUT har fått ny FN-status

Dette er en viktig begivenhet for FORUT! Vår nye status åpner for et enda bredere og tettere samarbeid med ulike FN-organer, sier FORUTs Morten Lønstad i en kommentar til at FORUT nå har fått såkalt konsultativ status hos ECOSOC.

Generalsekretær Lønstad sier at FORUT har hatt samarbeid med mange FN-organer gjennom mange år. – Dette har blitt mulig ved at vi har funnet fram til felles interesser og fordi FORUT har hatt noe å bidra med til FNs arbeid. Men når vi nå også har fått en formell status som samarbeidspartner til FN, åpner det nye muligheter.

Morten Lønstad 2015
Morten Lønstad, generalsekretær i FORUT

For to år siden sendte FORUT en søknad om å bli innvilget såkalt konsultativ status ved FNs Economic and Social Council (ECOSOC). Dette er rådet i FN som har spesielt ansvar for sosial og økonomisk utvikling og som dessuten håndterer frivillige organisasjoners status i FN-systemet. Godkjenning av en slik søknad tar tid, og det var først ved et vedtak i New York den 25. juli i år at FORUT ble innvilget konsultativ status.

Seniorrådgiver Øystein Bakke har hatt ansvar for FORUTs deltakelse i noen av de viktigste FN-prosesser. – Vi har vært en pådriver i Verdens helseorganisasjons (WHO) arbeid med en global alkoholstrategi, deltatt i konsultasjoner rundt FNs og WHOs arbeid med ikke-smittsomme sykdommer og engasjert oss i arbeidet med utviklingen av de nye utviklingsmålene – bærekraftsmålene.

Øystein 1000
Øystein Bakke, seniorrådgiver i FORUT

– Det er FORUTs spesielle kompetanse på alkoholpolitikk og utviklingsland vi har bragt inn i disse prosessene i WHO og FN, selv om vi ikke har hatt noen offisiell status i FN-systemet hittil, sier Bakke. – Et annet moment har vært at FORUT er sekretariat for GAPA – Global  Alcohol Policy Alliance – og dermed et talerør for frivillige organisasjoner og eksperter fra hele verden.

DAG FN - 1000
Dag Endal, prosjektkoordinator i FORUT

Generalsekretær Lønstad viser til at Dag Endal har tatt FORUTs engasjement på narkotikafronten helt opp på talerstolen i FNs generalforsamling under spesialsesjonen om narkotikapolitikken tidligere i år der han talte som representant for en rekke frivillige organisasjoner.

– At vi nå har fått en formell status som partner til ECOSOC, gjør at vi kan utvide samarbeidet med FN og underorganene. En praktisk konsekvens er at vi kan lettere få tilgang til møter og politiske prosesser og på den måten bidra med kompetansen vi har på rus som utviklingshinder, men også på områder som barnerettigheter og likestilling, sier Morten Lønstad.

Han viser til at FORUT vil prioritere de følgende områdene i organisasjonens samarbeid med FN:

  • Oppfølging av alkoholpolitikk i utviklingsland i samarbeid med Verdens Helseorganisasjon;
  • Det internasjonale samarbeidet om forebygging av ikke-smittsomme sykdommer;
  • FN-diskusjonene om narkotikapolitikk fram mot et nytt toppmøte i 2019;
  • Samarbeid med WHO og UNDP (FNs utviklingsprogram) om forebygging av alkoholproblemer, vold mot kvinner og hiv/aids.
  • Gjennomføring av de nye globale utviklingsmålene.

 

Siste nyheter