FORUT på Arendalsuka

Det viktigste fra Arendalsuka kan i år strømmes for alle. FORUT er med på arrangementene «Den store utviklingsdebatten» tirsdag og «Alarmen går: Mental helse i utviklingspolitikken» onsdag.

Tirsdag 17. august kl 19: Den store utviklingsdebatten

Det er lite offentlig debatt i Norge om hvordan vi bruker bistandsmidlene våre, til tross for at vi faktisk bruker én prosent av BNI til formålet. Vi tar debatten på Arendalsuka. Vi spør: Er det egentlig noen forskjell på hva høyre- og venstresiden vil med norsk bistand? Blir utviklingspolitikken egentlig endret noe særlig dersom vi får en ny regjering til høsten? Hva vil skje med norsk utviklingspolitikk når klimaendringene slår inn for fullt – og hvordan tenker partiene å møte dette? Hva er det Norge egentlig har et fortrinn på å løse i verden? 

I panelet:
Christian Tybring-Gjedde, FrP
Sigrid Heiberg, MDG
Gjermund Skaar, SV
Anniken Huitfeldt, Arbeiderpartiet
Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, KrF
Solveig Schytz, Venstre
Anne Beathe Tvinnereim, Senterpartiet
TBA, Høyre
TBA, Rødt 
Ordstyrer: Nikolai Hegertun, Norad

FORUT er en av 33 organisasjoner som arrangerer debatten. Den blir strømmet direkte på vår Facebook-side.

Klikk her for mer informasjon på Facebook.

Onsdag 18. august kl 16: Alarmen går – Mental helse i utviklingspolitikken

Hvorfor får et så stort globalt helseproblem så lite oppmerksomhet i utviklingspolitikken, når vi vet at dårlig mental helse i oppveksten har enorme menneskelige og samfunnsøkonomiske konsekvenser? I denne debatten møter du noen av de fremste forskerne og sivilsamfunnsaktørene som jobber med dette temaet, samt ungdomspolitikere som virkelig har løftet mental helse som et viktig satsingsfelt i norsk politikk.

I panelet:
Ragnhild Dybdahl, førsteamanuensis ved OsloMet og rådsmedlem i SOS-barnebyer 
Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT
Sindre Lysø, generalsekretær i AUF
Leon Mossing, 2. nestleder Unge Høyre
Magnus Killingland, internasjonalt ansvarlig i KrFU

Møtet er et samarbeid mellom FORUT og SOS-barnebyer og strømmes på vår Facebook-side.

Klikk her for mer informasjon på Facebook.

Siste nyheter