FORUT: – Stopp drapene som blir utført i narkotikapolitikkens navn!

– Drap som politisk metode er forkastelig og i strid med menneskerettighetene, heter det i et brev som FORUT har sendt til den filippinske regjering og til statsminister Erna Solberg. FORUT ber Solberg følge opp saken gjennom FN.

I brevet som også er sendt til Filippinenes ambassadør i Norge, ber FORUT på det sterkeste den filippinske regjeringen om å stoppe drap og andre inhumane straffemetoder som nå blir brukt mot påståtte narkotikabrukere og -selgere i Filippinene. – Drap som politisk metode er forkastelig og i strid med menneskerettighetene. Men ekstra ille blir det når drap blir høytidelig erklært, bevisst og systematisk brukt av et lands myndigheter for å oppnå et politisk mål, skriver FORUT.

Filippinenes flagg

FORUT oppfordrer Norge og statsminister Solberg til å øve press på Filippinene; gjennom bilateral kontakt med ambassaden i Norge og gjennom internasjonale organer i FN-systemet. – Alle lands myndigheter har som viktigste oppgave å beskytte befolkningens helse, trygghet og velferd, heter det i brevet til den filippinske regjeringen. Men gode hensikter, som å forebygge narkotikaproblemer, gir ikke noe «license to kill». – Det er ikke akseptabelt å ta i bruk metoder som i seg selv er en trussel mot liv og helse, skriver FORUT.

Det går en bølge av protester over verden mot Filippinenes president Rodrigo Duterte og hans regjering. I følge internasjonale presserapporter har hundrevis av mennesker regelrett blitt henrettet av myndighetene, anklaget for salg eller bruk av narkotika. – Det må bli slutt på å bruke drap i narkotikapolitikkens navn på denne måten, skriver FORUT.

Både FORUT og Vienna NGO Committee henviser til den globale narkotikaprosessen som har pågått i tre år og som ble avsluttet med UNGASS-møtet i New York i april. – Gjennom UNGASS-prosessen ble det oppnådd enighet mellom alle FNs medlemsland om et sluttdokument som anviser en bred, balansert og human strategi for reduksjon av narkotikaskadene. De anbefalte tiltakene er kunnskapsbaserte og i et så stort antall at alle land har mange muligheter for utforming av en god, sammensatt narkotikapolitikk på hjemmebane, sier FORUTs prosjektkoordinator Dag Endal, som deltok for FORUT under UNGASS-møtet.

Endal viser til at Filippinenes opptreden nasjonalt er i sterk konflikt med anbefalingene fra UNGASS og grunnholdningen i FNs narkotikakonvensjoner. – Likevel risikerer man at Filippinene setter hele den internasjonale narkotikapolitikken i miskreditt. Det er nok av dem som kan tenke seg å misbruke Filippinenes uakseptable metoder som brekkstang for å nå helt andre mål enn de som UNGASS og narkotikakonvensjonene har definert, heter det i brevet til statsminister Erna Solberg.

Brevet avslutter med et håp om at Norge kan snakke med tydelig stemme i denne saken, slik Norge også gjorde det i UNGASS.

Siste nyheter