Fra veldedighet til gjensidighet – hva kan vi lære av Nepal?

Velkommen til et annerledes seminar om psykisk helse onsdag 15. november klokka 18 i Helseverkstedet på Bright House Gjøvik.

FORUT – Innlandets bistandsorganisasjon, BUP Gjøvik og FoRUM inviterer fagfolk, FORUT-faddere og alle som er interesserte i barn og unges psykiske helse og livsmestring til en kveld med læring og erfaringer fra utviklingen av et nytt psykisk helse-tilbud i Nepal.

Bærekraftig utvikling forutsetter at kunnskap og erfaringer synliggjøres, deles og anvendes – fra nord til sør og fra sør til nord. FORUT og vår partnerorganisasjon CWIN Nepal har sammen etablert Nepals første barnepsykiatriske klinikk som på kort tid har nådd ut til tusenvis av barn og unge. Men hva har vi i Norge til felles med, og hva kan vi lære av, CWINs arbeid for unges psykiske helse i Nepal som har overføringsverdi til oss i Innlandet?

Marianne Østevik Skaug er overlege ved BUP Gjøvik, og har i oktober besøkt FORUTs partnerorganisasjon CWIN i Nepal som er pionerer i å bygge psykisk helse-tjenester for barn og unge i landet. Vi vil høre hennes refleksjoner og erfaringer fra besøket, sammen med generalsekretær fra FORUT, Ida Oleanna Hagen. Vi har invitert professor Lars Lien fra Høgskolen Innlandet som ordstyrer. Han er også leder av Norsk psykiatrisk forening.

FORUT, BUP Gjøvik og FoRUM ønsker velkommen til en annerledes kveld med nye perspektiver!

Siste nyheter