Framtidshåp i en do!

Sierra Leone er et lite, fargerikt og fattig land plassert på Afrikas vestkyst. Landet har åtte millioner innbyggere og over halvparten av dem er ekstremt fattige. Mange barn går ikke på skole, men det er likevel håp i det lille landet, på et sted du kanskje ikke tenker at håp kan være – nemlig på do. 

I oktober i år tok FORUT turen til landsbyen Port Loko i Sierra Leone og besøkte Koroma memorial junior ungdomsskole. Skolen er en viktig del av det lille lokalsamfunnet, og vi ble møtt av blide ungdommer og foreldre som viste oss rundt.

Utvendig ser skolen ut som de fleste skolene i Sierra Leone, et enkelt murhus uten dører og vinduer, men inni er forfallet åpenbart. Det er flere steder hvor taket, som er laget av tynne grener, er ødelagt. Noen steder har det rast helt sammen. Møblene er gamle og slitte, og murpussen drysser fra veggene. Men ingenting av dette hindrer ungdommene i å stolt vise fram skolen sin.

Det som derimot gjorde at elevene tidligere vegret seg for å gå på skolen, var toalettfasilitetene. For toalettet på denne skolen kunne ikke kalles noe annet enn et søppelskur.

Flere av ungdommene har en lang skolevei og kunne ikke stikke hjemom for et dobesøk. Andre holdt seg hele dagen eller dro tidlig hjem. Noen kom ikke på skolen i det hele tatt.

Det gamle toalettet ved skolen.

Do = skolegang

4,2 milliarder mennesker har ikke tilgang til trygge sanitære forhold. Det har store konsekvenser for både helse, verdighet og sikkerhet. Mange jenter slutter på skolen når de får menstruasjon. Men når skoler installerer toaletter, øker jenters deltakelse med 11 prosent, ifølge FN.

Vår partnerorganisasjon FoRUT Sierra Leone jobber tett med lokalsamfunnet i Port Loko både med kvinne- og barnegrupper, arbeidstrening og bondeorganisasjoner.

De fikk vite at det var et problem at ungdom mistet skolegang på grunn av manglende do på skolen og tok raskt affære. I oktober i år ble det nye toalettanlegget på Koroma memorial åpnet med brask og bram av glade ungdommer og foreldrene deres.

Ungdommene fortalte at de føler seg tryggere med de nye doene. Foreldrene er stolte av skolen og fortalte at den betyr mye for det fattige lokalsamfunnet. Utdannelse er ofte billetten til et tryggere og bedre liv.

FORUTs generalsekretær, Ida Oleanna Hagen, sjekker ut de nye toalettfasilitetene på skolen.

Do = likestilling og inkludering

De fleste i Sierra Leone lever harde liv i fattigdom. Landet har opplevd tiår med borgerkrig, ebolautbrudd og pandemi. Sierra Leone er et av de fattigste landene i verden. Dette påvirker spesielt jenter som altfor ofte giftes bort og får barn når de fortsatt er barn selv. 

Tidligere ble gravide jenter tvunget til å slutte på skolen. Dette har hindret tusenvis av jenter i å fullføre videregående skole, og dermed også muligheten til å ta høyere utdanning og skape en trygg framtid for seg og sine. I 2020 ble heldigvis forbudet opphevet, og nå er det store behov for få jentene tilbake til skolebenken.

Men utfordringene står i kø: Skolebygg er fortsatt ødelagt etter den blodige borgerkrigen, klasserommene er overfylte og lærere mangler formell lærerutdanning. Skolebyggene som står igjen, mangler tilgang på trygt vann og toaletter. 

Våre partnerorganisasjoner i Sierra Leone, FoRUT og Pikin-to-Pikin, møter nettopp disse utfordringene. De utdanner lærere, bygger skoler, brønner og toaletter. Det er viktige grep for at så mange barn som mulig går på skole. At flere går på skole gjør at færre blir giftet bort og flere får jobber og en bedre framtid. 

Toalettene på ungdomsskolen i Port Loko bidrar også til inkludering av flere. Bygget er nemlig universelt utformet. Det er spesielt én gutt på skolen, som trenger hjelpemidler til å bevege seg, som er glad for dette.

Vil du støtte dette arbeidet? Som FORUT-fadder bidrar du med et fast beløp hver måned.

Det er også mulig å finansiere toalettutbygging som FORUT Bedriftspartner.

Elever, lærere, ledere fra lokalsamfunnet, FORUT og vår lokale partner FoRUT Sierra Leone klipper snora på åpningsseremonien for det nye toalettanlegget ved Koroma memorial junior ungdomsskole.

Siste nyheter