Gjenoppbygger skole i Sierra Leone

Innlandet fylkeskommune inngikk i 2021 en treårig samarbeidsavtale til en verdi av 600.000 kroner med FORUT. Dette samarbeidet setter nå FORUT i stand til å gjennomføre en rask gjenoppbygging av en ødelagt landsbyskole for 630 barn og unge øst i det fattige landet Sierra Leone.

Kailahun-distriktet i Sierra Leone er et av landets aller fattigste områder. Det var her det store ebola-utbruddet startet i 2014, og her raste også borgerkrigen fram til 2002. Både ebola-krisen og den tidligere borgerkrigen har hatt stor påvirkning i Kailahun.  

Tusenvis av familier lever i fattigdom, og det er store behov for helsearbeid, skoler og annen lokalsamfunnsutvikling. FORUT driver et aktivt arbeid i flere landsbyer i Kailahun gjennom den lokale partnerorganisasjonen Pikin-to-Pikin som nå trenger ekstra støtte etter at en stor skole ble ødelagt for få uker siden. 

Ødeleggende storm 

En kraftig storm rammet Kailahun i begynnelsen av juni, og i landsbyen Weima ble skolen fullstendig ødelagt. Stormen rev taket av flere bygg, i tillegg til at møbler, bøker og annet materiell ble ødelagt.  

Den pågående regntida har bidratt til at skadene etter stormen har økt i omfang de siste ukene.  

Det finnes ingen andre bygg som kan brukes i landsbyen, og dermed mistet altså 630 barn og unge sin mulighet for skolegang. 

Taket er revet av på deler av skolebygningen i Weima.
Rask reaksjon med penger fra Innlandet fylkeskommune 

FORUT fikk umiddelbart etter stormen en henvendelse med spørsmål om det kan skaffes penger til gjenoppbygging. Samarbeidsavtalen med Innlandet fylkeskommune gjorde at FORUT raskt kunne bevilge 57.000 kroner til gjenoppbyggingen av skolen i samarbeid med lokalbefolkningen. 

Det er satt opp enkle, provisoriske bygninger som skal brukes til undervisning fram til sommerferien, slik at barna og ungdommene ikke taper for mye undervisningstid i skoleåret

Det er viktig at skolen gjenåpnes, fordi den er en fast og trygg arena for barn og unges faglige og sosiale utvikling langt ute på landsbygda i Sierra Leone. 

Økonomiske og sosiale utfordringer 

Borgerkrig, ebolautbrudd og grensekriminalitet i området mot nabolandene har over lang tid skapt mange økonomiske og sosiale utfordringer i Kailahun-distriktet.  

FORUT samarbeider med en lokal organisasjon som har startet prosjektet “Trygt miljø for barn og kvinner”. Målet er å forbedre kvinner og barns rettigheter gjennom samarbeid med femten skoler og flere landsbysamfunn.  

Lokale barneklubber setter rettighetsarbeid på dagsorden, sammen med informasjon om hvordan familier kan arbeide mot vold, seksuelt misbruk, rusbruk, kriminalitet og diskriminering.  

På samme tid arbeides det også målrettet med de samme temaene overfor lokale landsbyledere og lokalt politi, slik at barn og kvinner får mer beskyttelse og trygghet i hverdagen. 

Bedre lærere 

I flere landsbyområder i Sierra Leone er det vanskelig å skaffe lærere til skolene. Derfor er mange skoler preget av frivillige lærere og lærere uten fullført utdanning. Slike skoler sliter med å skaffe nødvendige godkjenninger fra myndighetene, slik at elevenes skolegang blir offentlig godkjent.  

Foundation for Rural and Urban Transformation (FoRUT), som en av FORUTs to partnerorganisasjoner i Sierra Leone, arbeider derfor for å skaffe støtte til utdanning til flere frivillige lærere på landsbygda, slik at kvaliteten og læringsutbyttet i skolen blir bedre for elevene.  

En del av støtten fra Innlandet fylkeskommune vil gå til dette arbeidet. 

Takk for viktig innsats  

– Med gjenoppbyggingen av skolen i Weima og utdanningsstøtten til lærere, bidrar Innlandet fylkeskommune til mer skole og utdanning i Sierra Leone. Dette er en satsing på bærekraftig og langsiktig utvikling som det afrikanske landet sårt trenger, sier generalsekretær Ida Oleanna Hagen i FORUT.  

Hun sier at samarbeidsavtalen med Innlandet fylkeskommune styrker FORUTs langsiktige utviklingssamarbeid, samtidig som det frigjør penger til rask respons når krisen rammer, som denne stormen i Sierra Leone. 

– Vi er glade og takknemlige for alle som engasjerer seg i utviklingssamarbeidet i våre seks samarbeidsland. Som FORUT-fadder kan også alle som vil forsterke innsatsen vår ytterligere, så velkommen som fadder hos oss, sier Ida med et smil.

Vil du være med på å forandre verden? Du kan bidra som FORUT-fadder. Les mer og registrer deg her.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen og FORUTs generalsekretær Ida Oleanna Hagen under signeringen av samarbeidsavtalen i desember 2021.

Siste nyheter