Gjør en innsats for en mer rettferdig verden

I oktober deltar mer enn 67.000 barn i Norge i FORUTs pedagogiske aksjoner for skoler og barnehager. Der lærer de om verden og gjør en innsats for å forandre den. Fredag løp elevene ved Mørkved skole i Brumunddal Skoleløpet for å samle inn penger til FORUTs arbeid.

– Det er bra å være med på Skoleløpet for å samle inn penger til barn i India som trenger det. Det har gått fint å skaffe meg sponsorer. Planen min er å jogge litt, løpe litt og ha korte saftpauser innimellom, sier Phillip Høgvold i sjuende trinn (til høyre på bildet over).

Han er med i elevrådet som har ansvar for saftstasjonen. Der finner vi også representantene fra andre trinn, Aho Eidi (til venstre) og Akeza Abraham (i midten). De er ivrige med å helle saft i kopper og dele ut til slitne elever.

– Det er gøy å servere saft og vi gleder oss til å løpe etterpå. Men vi får ikke løpt like langt siden vi jobber med saft, da. Vi har to sponsorer hver så da kan vi hjelpe andre ved å løpe, sier Aho og Akeza. 

Hele Mørkved skole danset til Skoleløpet-låta «Million mil» før de startet solidaritetsløpet.
Lærer om India

Årets utgaver av Barneaksjonen og Skoleløpet handler om Indrani som bor i et slumområde i storbyen Bangalore i India. Elevene følger Indrani fra hun er fem år og fram til i dag som 15-åring. Elevene blir kjent med hverdagen og kulturen til Indrani, som er ei ressurssterk jente med store ambisjoner. Hun gjør det bra på skolen og drømmer om å bli danser.

Elevene får også et innblikk i utviklingsarbeidet i slumområdene i Bangalore, der FORUT blant annet driver barnehager, skoler, krisetelefon, omsorgssenter og yrkesopplæring. Viktige temaer i aksjonene er menneskerettigheter, solidaritet, toleranse, kulturforskjeller og fordeling av verdens ressurser.

Leon, Jakob, Audun og Jonas fra sjette og sjuende trinn på Mørkved syns det er gøy, men slitsomt, å hjelpe barn i andre land gjennom Skoleløpet.
Bekjemper fattigdom

Generalsekretær i FORUT, Ida Oleanna Hagen, er stolt og glad for å se at mange elever deltar i FORUTs pedagogiske kampanjer. 1070 barnehager, skoler og SFO/AKS deltar i FORUT Barneaksjonen, mens 69 skoler er med på FORUT Skoleløpet så langt denne høsten.

– Vi er takknemlige for at så mange barn engasjerer seg for en mer rettferdig verden og tar i bruk de pedagogiske kampanjene våre. I år er det ekstra flott å se at folk samles igjen til basar, foreldrekaffe eller kunstutstilling i barnehagene. Inntektene fra Barneaksjonen og Skoleløpet gir viktige inntekter til FORUTs arbeid mot fattigdom og for en mer rettferdig verden, sier Hagen.

Pengene som samles inn går til FORUTs utviklingssamarbeid for barn og unge i India, Nepal, Sri Lanka, Malawi, Sierra Leone og Zambia. I år vil en ekstra andel bli brukt til arbeid i slumområdene i India som er hardt rammet av pandemien. Der vil penger fra Barneaksjonen og Skoleløpet blant annet gå til å drive barnehager i slumområder, som der Indrani har vokst opp.

Aksjonene kan gjennomføres når som helst gjennom året, men mange velger å legge det rundt FN-dagen 24. oktober. Målet med FN-dagen er å gjøre folk oppmerksomme på FNs mål og prestasjoner. Dette er også en dag for å hedre veteranene som har tjenestegjort for FN og jobbet for fred i konfliktfylte områder. 

Maj Britt Andersen besøkte og lagde flott musikk om Indrani da hun var fem år.
Hellige kuer i India

I Bybrua FUS Barnehage på Gjøvik synger barna «Hellige kuer» og «Rice and Curry» for full hals. Barnehagen har vært med på FORUT Barneaksjonen i ti år, og i år er det et gledelig gjensyn med den fantastiske musikken til Maj Britt Andersen om Indrani. De ser også på filmer og plakater om livet i India, og dramatiserer fortellinger med figurer og masker. Torill Kjeldsen, pedagogisk leder i Bybrua FUS Barnehage, sier opplegget tilfører dem mye.

– Barneaksjonen til FORUT gir oss en fin mulighet til å bli kjent med barn i andre land og undre oss over forskjeller og likheter. Dette definerer også rammeplanen at barnehagene skal jobbe med, sier Kjeldsen.

– Barna ser at selv om vi har ulike kulturer og kommer fra forskjellige deler av verden, så liker vi å leke og synge. Vi er glade i familien og vennene våre, og alle trenger et trygt sted å bo, selv om vi ikke har like store hus eller de samme tingene inni husene våre.

Lek med masker i Bybrua FUS barnehage.

Men hva har barna lært? De forteller ivrig:

– Det går kuer i gatene i India, men ikke på Gjøvik, sier en.

– Noen bor i veldig høye hus. Noen bor i små hus og noen bor i telt, sier en annen.

– Da Indrani var fem år gikk hun i barnehagen sånn som oss. Nå er hun stor og går på skolen, sier en tredje.

– Vi samler inn penger slik at barn skal få det de trenger, sier en fjerde.

Og det oppsummerer i grunn Barneaksjonen ganske godt.

På en av plakatene fra Barneaksjonen kan man telle kuer og Tuk-Tuk på gata i India. Pedagogisk leder i Bybrua FUS Barnehage, Torill Kjeldsen (t.h.) hjelper til.

Siste nyheter