Grunnmuren er god psykisk helse

FORUT og nettverket for global mental helse trakk fullt hus til seminar om psykisk helse i utviklingspolitikken på Arendalsuka onsdag 16. august. 

Her kan du se opptak av panelsamtalen.

I seminaret var det stor enighet om at god psykisk helse er en del av grunnmuren i et godt liv, og derfor trenger bistandsfeltet og utviklingssamarbeidet også mer innsats på nettopp psykisk helse. 

– Dersom lokalsamfunn skal løftes seg ut av fattigdommen er det viktig at folk har en god psykisk helse som gjør det i stand til å endre noe, sa FORUTs generalsekretær Ida Oleanna Hagen i sitt innlegg. 

Hun utfordret deltakerne i panelet på problemstillingen om at det satses stort på skoler og utdanning, vann og sanitær og energi, men at menneskene som mottar disse tjenestene lever med så mye smerte og uro at de ikke klarer å ta til seg læring eller stå i arbeid.

Politisk enighet

Representer fra noen av de politiske ungdomspartiene deltok i seminaret og panelet. 

De var i stor grad enige om at barn og unge må lære mer om helse og psykisk helse, både her hjemme og over hele verden.

Det ble også vektlagt at forebygging innen psykisk helse er svært viktig, slik at ikke all innsatsen handler om behandling når problemer først har blitt alvorlig og livstruende, som et svar på Ida Oleanna Hagens innlegg.

I diskusjonene ble det understreket at lokale utfordringer og erfaringer må være grunnleggende for hvordan det jobbes lokalt med psykisk helse, og at skolene er spesielt viktige arenaer for kunnskap og innsats for barn og unge.

Erfaringer i FORUT

FORUT har blant annet erfaring fra øst i Sierra Leone, der organisasjonen bidrar til gjenoppbygging av lokalsamfunn etter en brutal borgerkrig og en ebolaepidemi. 

I denne delen av landet har de fleste menn vært barnesoldater og mange kvinner ble som jenter holdt som sexslaver. Vold, overgrep, drop outs og barneekteskap er dessverre fremdeles svært vanlig. Det er dårlig helsetilbud, ingen sikkerhetsnett, dårlige veier og sårbare samfunn. 

Lokale partnere

FORUTs lokale partner, Pikin-to-pikin movement, har startet et program som heter Living Peace som handler om å sette familier i Sierra Leone i stand til å snakke med hverandre. Hvis mor og far har det bra, gjør det godt for barn. Hvis barn er trygge, skapes det bedre lokalsamfunn. 

I landsbyene der FORUTs partner jobber med Living Peace går graden av vold og overgrep kraftig ned. Living Peace gjør at barn kan lære mer, og kvinner og menn blir bedre foreldre og får økt arbeidsevne.

Med dette og mange andre erfaringer som bakgrunn, arbeider FORUT og flere av våre partnerorganisasjoner for økt oppmerksomhet rundt god psykisk helse som en grunnmur i alle menneskers liv. 

Les mer om FORUTs arbeid med psykisk helse.

FORUT er med i «Nettverk for global mental helse i Norge» og sto bak arrangementet sammen med SOS Barnebyer, The Human Aspect, NTNU, MHHRI, ICDP Norge, ADRA og Himalpartner.

Siste nyheter