– Her kan du bli til det ordner seg

Overskriften viser til Innlandet Barnevernsenter sitt innlegg på Castbergseminaret i Gjøvik 15. – 16. september 2023. Det er slik de ønsker barn og unge i krise velkommen.

FORUT var også tilstede med et innlegg og panelsamtale. Vi kjenner oss umiddelbart igjen i sitatet fra barnevernsenteret i mye av vårt engasjement i våre samarbeidsland.

Seminaret handlet om hvordan barn og unges rettigheter kan styrkes og forbedres, med utgangspunkt i Johan Castbergs store innsats for nye barnelover i Norge, vedtatt i Stortinget i april 1915.

Elin Alfstad er leder for Innlandet barnevernsenter, og hun la stor vekt på at barns velferd i Norge kan styrkes ved at ulike hjelpetilbud samordner sin innsats og legger enda mer vekt på det enkelte barns behov når livet er i en krise.

– Vi trenger mer innsats, bedre holdninger og flere handlinger for barns beste, avsluttet Alfstad.

Statsforvalter Knut Storberget var i sitt innlegg tydelig på at vi har mer enn nok rettsliggjøring av dette temaet i Norge nå, og at vi først og fremst må snakke om hvordan vi i praksis kan forbedre tryggheten og grunnleggende rettigheter for barn i krise.

– Bare i Innlandet har vi 400-600 barn som utsettes for vold eller overgrep hver uke, fortalte Storberget til en nesten fullsatt kommunestyresal i Gjøvik rådhus.

– Det er en stor og usynlig gruppe av mennesker som trenger at vi ser dem, og gjør noe med uretten de utsettes for. Tenk hvor stort dette demonstrasjonstoget ville ha vært, hvis de samlet seg og viste fram hva dette handler om!

– Men vi vet at en slik samling ikke skjer. Vold og overgrep mot barn og kvinner er i hovedsak et skjult samfunnsproblem, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

– Så takk for at vi har FORUT også, som løfter dette til en internasjonal arena, sa Storberget.

FORUTs utenlandssjef, Ståle Stavrum, sa i sitt innlegg at mange av erfaringene og temaene på Castbergseminaret er direkte relevante for FORUTs innsats i samarbeidslandene i Asia og Afrika. Uansett hvor du er i verden, handler dette om retten til trygghet, medbestemmelse og muligheter.

Stavrum brukte gode eksempler på FORUTs barnerettighetsarbeid fra Nepal. Han sa at han kjenner igjen behovet for holdningsendringer og tiltak for å redde barn ut av vold og overgrep.

– Samtidig er det også behov for mer og bedre lovgivning på dette feltet i flere av våre samarbeidsland, understeket Ståle.

På årets Castbergdager deltok FORUT også med en utstilling om organisasjonens innsats for barn og unge i Nepal og India, sammen med våre partnerorganisasjoner.

I Nepal har FORUT i en årrekke støttet Balika Peace Home for jenter i krise, og nå skal en tilsvarende innsats igang for gutter i Nepal.

Sammen med Gjøvik kommune har FORUT lansert et eget undervisningsopplegg for ungdomsskoleelever om Castberg og barnelovene. Opplegget passer fint som et tillegg for skoler som deltar i FORUT Skoleløpet.

Velkommen til samarbeid med FORUT rundt trygghet og barnerettigheter for alle barn og unge – du kan bli en del av dette arbeidet som FORUT-fadder.

Siste nyheter