Hetland videregående skole: en reisedagbok fra Sri Lanka

Dette er en tekst fra elever på Hetland videregående skole i Stavanger, skrevet av Kaja Ausland og Ane Bjørnnes Malmin.

Skolen er med i et flerårig utviklingssamarbeid med FORUT og organisasjonspartnere på Sri Lanka, og reisedagboka beskriver et besøk til prosjektområdet i mars 2023.

Bildet øverst i saken er fra en seremoni med planting nord på Sri Lanka.

Ankomsten til vårt samarbeidsland, 8.-12.mars

Bildet overfor viser besøket fra Norge som møter voksne og barn nord på Sri Lanka. Her gleder alle seg til den offisielle åpningen av en barnehage som er bygget med økonomisk støtte fra Hetland VGS.

Vi har nå vært på Sri Lanka i noen dager og dagene har vært fylt med masse nye inntrykk og mennesker. Det er store kontraster i forhold til Norge og det er virkelig interessant å se hvordan andre lever.

Vår studietur til Sri Lanka kombinerer kunnskap om landet med tid til litt «turistaktivitet» også, før vi skal reise nordover til vårt samarbeidsområde. Vi har sett alt fra strender og marked til kjøpesenter og religiøse bygg. Disse inntrykkene var en del forskjellig fra forventingene vi hadde før vi kom.

Vi ble for eksempel overrasket over hvor moderne kjøpesenteret og deler av hovedstaden Colombo var.

Dette var med på å fremheve de sosiale forskjellene vi senere kom til å møte. Det var tydelige økonomiske forskjeller mellom ulike sosiale klasser i Colombo.

Den 10. mars var vi så heldige å få møte alle lokale samarbeidspartnerne til FORUT. Der fikk vi høre hvordan de samarbeidet, hvordan de arbeidet i feltet og hvilke problemer og utfordringer de møter.

Vi fikk også høre om alt de hadde fått gjennomført og oppnådd og hvor mange som er blitt hjulpet.

Vi har også vært i Kandy, som er den religiøse hovedstaden i landet. Her fikk vi oppleve flere kulturelle attraksjoner som templer og tefabrikk.

Vi dro så videre til Vavuniya. Der hadde vi møter med samarbeidspartneren RAHAMA. Her fikk vi et innblikk i hvordan FORUTs lokale partnerorganisasjon arbeider.

Senere dro vi til et samfunnshus for å markere en litt forsinket Women’s day. Det ble holdt taler, og prisutdeling til kvinner for deres arbeid mot ulikheter på Sri Lanka. Det ga oss et innblikk i hvor heldige vi er i Norge hvor vi tar flere av våre rettigheter for gitt, rettigheter som disse kvinnene fremdeles må kjempe for.

Til prosjektområdet, 13.mars

Vi startet dagen med å kjøre til Jaffna hvor både Sandefjord VGS og vi fra Hetland VGS har prosjekter.

Denne dagen skulle vi hovedsakelig besøke Sandefjord sine prosjekter. De siste årene har de samlet inn penger for å bygge hjem til internt fordrevne tamiler. De flyktet fra nord under den tretti år lange borgerkrigen.

Disse husene er viktige for at familiene kan skaffe seg selv og flere generasjoner en fremtid. Familiene bygger først et midlertidig hus som de har i om lag tre måneder før de får sitt permanente hjem som også skal tåle uvær som regntid og tropiske stormer. Å se hvor stolte og lykkelige familiene er over husene vi har vært med å finansiere, gjør veldig sterkt inntrykk.

Selv om de hadde liten tilgang på rent vann, var gjestfriheten og gavmildheten stor og vi ble servert saft hos noen av de vi besøkte.

Flere har materialistisk sett veldig lite, men til tross for dette virket de likevel fornøyde. Dette ga oss et helt annet perspektiv og en takknemlighet for det vi har hjemme.

Bildet nedenfor er fra en seremoni ved et av prosjektene på Jaffna som støttes av FORUT i nært samarbeid med de videregående skolene.

Hetland VGS sin egen barnehage: 14.mars

I dag var det besøk til Hetland VGS sine prosjekter som sto for tur. Vi besøkte først en ferdigbygd barnehage som Hetland VGS har bidratt med å bygge.

Sist FORUT var på Sri Lanka ble grunnsteinen til denne barnehagen lagt ned. Det var inspirerende å se den ferdigstilte barnehagen i bruk. Vi så viktigheten av det å engasjere seg og hvor stor forskjell det kan gjøre for enkeltindivider.

Barnehage er det første skrittet for utvikling og utdanning. Samtidig bidrar det til at flere foreldre kan gå ut i jobb og forbedre familiens inntekter.

Nedenfor ser du et bilde fra barnehagen.

Reisen gikk videre til en skole som Hetland VGS har bidratt til å bygge. Der ble vi møtt av skolens rektor og øvrige ledelse og ble overrakt gaver. De var så stolt av skolen og var så takknemlige for at vi hadde bidratt til gjenoppbyggingen.

Å se at klasserommene var i bruk og se elever sitte å ha eksamen var utrolig kjekt. Det er så fint og motiverende å se at engasjementet og innsamlingen hjemme i Norge, direkte gjør en forskjell på menneskers liv.

Vi var også så heldige at vi fikk være med å legge ned grunnsteinen til den nye barnehagen Hetland VGS skal være med å finansiere. 

Bilden nedenfor er fra denne seremonien, med Kaja og Ane som sentrale gjester og representanter for Hetland VGS.

Sammen med RAHAMA og lokale myndigheter fikk vi også overvære forhandlingene om det nye området som skal minerydders og gjøres klar til å gjenbosette 25 flyktningfamilier. Dette er også et av Hetland VGS sine fremtidige prosjekter.

Videre besøkte vi også organisasjonen FRIENDS, en annen av FORUT sine samarbeidspartnere, og noen av deres prosjekter. Familiene her er blant de fattigste i Sri Lanka, og har fått bistand fra FRIENDS til å etablere små bedrifter.

Fra Jaffna til Colombo og hjem, 15.-16.mars

De siste dagene gikk til kjøring og fly hjem til Norge. Vi skulle kjøre fra Jaffna, helt nord på Sri Lanka til Colombo, en tur som gikk gjennom omtrent halve Sri Lanka.

Nedenfor ser du et bilde fra en samling av noen av de menneskene som en involvert i den innsatsen FORUT får til sammen med videregående skoler.

Denne turen har gitt oss ekstremt mange inntrykk og opplevelser både på godt og vondt, og vi sitter alle igjen med masse minner.

Alle dagene har vært veldig innholdsrike med opplevelser om alt fra kultur, religion og alle typer forskjeller, inkludert flere tilfeller av fattigdom.

Vi har også lært mer om hvordan FORUT opererer og samarbeider med lokale samarbeidspartnere for oppnå de resultatene vi har sett.

Vi har sett hvor avgjørende samarbeid er. Alene får vi ikke gjort så mye, men sammen gjør vi en forskjell.

Hver eneste krone som samles inn hjemme i Norge utgjør en livsendrende forskjell for mange mennesker her på Sri Lanka.

Vi er evig takknemlig for denne opplevelsen som har satt dype spor med inntrykk som varer livet ut.

Vi er videre motivert for å gjøre det som må til for å skape engasjement rundt viktigheten av alle former for bistandsarbeid.

Vi er videre motivert for å gjøre det som må til for å skape engasjement rundt viktigheten av alle former for bistandsarbeid.

På bildet overfor er Marikkar sammen med Kaja og Ane fra Hetland VGS. Marikkar har gjennom flere tiår bidratt avgjørende til FORUTs arbeid på Sri Lanka, og er en viktig tilrettelegger av samarbeidet med flere videregående skoler, FORUT-faddere og andre samarbeidspartnere.

Se en FORUT-dokumentar fra et lignenede besøk med Sandefjord VGS i 2018:

https://youtu.be/2xpOSpiTpso

Siste nyheter