Hjelpearbeidet fortsetter i Nepal

Her en en rapport fra CWIN, Child Workers in Nepal, som FORUT har et omfattende samarbeid med. Det er Sumnima Tuladhar i organisasjonsledelsen som har sendt oss dette.

«Her i Nepal er store deler av samfunnet fortsatt stengt ned, og smittetallene øker. Vi er inne i den tredje måneden med omfattende tiltak mot Koronapandemien, og mange tror at dette vil vare lenge framover.

Vi i CWIN ser at de omfattende tiltakene rammer utsatte og sårbare barn og unge i Nepal ekstra hardt. Derfor har vi satset ekstra ressurser på 1098 Child Help Line i denne perioden.

1098 Child Help Line er et landsdekkende hjelpetilbud for barn og unge i Nepal som er utsatt for overgrep og omsorgssvikt. De ansatte her registrerer en økt pågang nå under Koronapandemien.

Vi når nå ut til mange barn og unge med hjelpepakker, medisinsk støtte og psykososial støtte. Vi ser at antallet henvendelser til vår hjelpelinje har økt de siste ukene, og vi har fulgt opp hendelser om smittefrykt, utnyttelse av barnearbeidere, voldtekter og sexhandel med barn og unge.

CWIN har også bidratt i arbeidet med et online hjelpetilbud til barn og unge som sliter psykisk, og vi har et tilsvarende opplegg med veiledning for lærere som arbeider med sårbare barn og unge.

På krise- og omsorgssenteret Balika Peace Home har vi nå 60 jenter boende. Senteret må holde helt stengt av smittevernbensyn, og derfor har CI satt igang med ekstra kurs og aktiviteter for jentene.
Vi har også satset på mye aktivitet i barnerettighetsgruppa på Balika, for å sikre involvering og medbestemmelse for jentene i denne krevende tida.

Online møter og samtaler på Balika Peace Home. Jentene her bruker mye tid på samtaleterapi, som en del av arbeidet med å komme over tida med overgrep og utnyttelse.

Jentene på Balika har også ukentlige online-samlinger med psykologer, slik at denne viktige delen av behandlingstilbudet ikke lider av at stedet må holde dørene stengt.

I tillegg til dette, arbeider vi i CWIN med mange lokalsamfunn, og vi gjennomfører feltbesøk der det er mulig.

Ferdigstillelsen av den nye barnepsykiatriske klinikken i Katmandu har stanset som en følge av instruksene fra myndighetene. Vi er i kontakt med myndigheter, for å finne løsninger på dette i tida framover.

Vi sender våre beste ønsker til dere alle i Norge, og håper dere har det bra etter forholdene!

Sumnima, CWIN»

Siste nyheter