Hus og minner for livet

Sandefjord videregående skole har samarbeidet med FORUT i seks år. I 2023 er dette samarbeidet forlenget med tre nye år.

Det betyr mer livsviktig innsats for barn, ungdom og voksne på Sri Lanka.

På bildet ser vi en lokal familie nord på Sri Lanka som tar i mot 2023-delegasjonen fra Sandefjord VGS:

Samarbeidet har til nå sørget for byggingen av 151 bolighus, toaletter og brønner for gjenbosatte flyktningfamilier nord på Sri Lanka, nær byen Jaffna helt i nord.

På denne måten setter skolen i Sandefjord dype og varige utviklingsspor på Sri Lanka, sammen med oss i FORUT.

Flyktninger vender hjem

Husene som er finansiert av Sandefjord VGS blir gitt til tamiler som flyktet under borgerkrigen fra 1983 til 2009.

Fortsatt pågår gjenreisningen av områder i nord, og de siste minefeltene ryddes og klargjøres nå for sivile formål og framtidig bruk.

Her er bilder fra møter med folk FORUT og Sandefjord VGS samarbeider med:

Samarbeidet mellom FORUT og Sandefjord VGS er konkret for alle parter, og det har vært viktig for landets største videregående skole.

Den største verdien ligger likevel i 151 familier langt nord på Sri Lanka, der et nytt og selvstendig liv i fred er påbegynt med støtte fra Sandefjord.

Minner for livet

Våren 2023 var solidaritetsleder Nagham Jaghoub, elevrådsleder Maria Wangberg og lærer Aud-Mari Langegard med FORUT på et prosjektbesøk til Sri Lanka.

Det ble et møte husbygging og mennesker som ga mange inntrykk og minner for livet av hva en skole i Norge kan få til.

Dette er Nagham og Maria sin oppsummering av reisen, og erfaringene de gjorde:

8. – 10.mars: møte med Sri Lanka

Vi dro til Oslo onsdag morgen, og møtte elever fra Hetland VGS i Stavanger. Denne skolen har også et samarbeid med FORUT. Flyturen var lang, men dette spilte ingen rolle for spenningen var stor.

Uten problemer kom vi oss frem til Negombo, hvor vi fikk være turister. For oss var det en stor fordel at vi fikk muligheten til å være turister før vi dro opp til prosjektområdet vårt, for da ble det ikke et så stort kultursjokk når vi møtte familiene.

Her er bilder på reisen nordover, og barn og voksne i samarbeidsområdene til FORUT. Det er utrolig viktig å finne de riktige partnerne slik at samarbeid og prosjekt blir gjennomført riktig.

‘Vi så templer, var på strender, spiste god mat og kom oss egentlig litt på «plass» etter en lang reise. Vi ble kjent med partnere av FORUT, og det ble den beste starten på en fin uke.

Besøket i hovedstaden Colombo fremhevet de sosiale forskjellene vi senere kom til å møte. Det er tydelige økonomiske forskjeller mellom ulike sosiale grupper i Colombo, men det er også en kontrast fra livet i Colombo og norddelene av Sri Lanka.

11.mars: ut på veien

Fra hovedstaden gikk reisen videre til Kandy. Kandy kan regnes som religiøse hovedstaden i landet. Det merket vi, for Kandy er en fantastisk by med mye kultur, og det var stort å få kunne se «Temple of tooth», et tempel med religiøse relikvier.

12.mars: nordover

Etter en natt i Kandy dro vi nordover til Vavuniya, en by som også er et slags skille mellom sør og nord. Vi merket at det ble dårligere økonomiske forhold jo lenger vi dro nordover. Det største for oss denne dagen var å få delta på en litt forsinket feiring av kvinnedagen. Å få høre hvor hardt kvinner kjemper for rettigheter ga oss et innblikk i hvor heldige og takknemlige vi bør være for å bo i Norge.

Fra kvinnedagen:

13.mars: Sandefjord-prosjektet

Dette var dagen for å besøke vårt prosjekt. Spenningen for å komme til prosjektområdet var stor, og vi var forberedt på å se store kontraster i forhold til Norge.

Likevel ble det mye følelser når vi fikk se familier og høre historier, på godt og vondt.

Å se hvordan familier jobber for å skaffe seg husene, samt hvor gjestfrie de er når vi kom, var utrolig stort. Selv om mange hadde svært lite materielt sett, virket mange likevel tilfredse og fornøyde.

Dette ga oss en annen måte å se ting på. En følelse av takknemlighet for det vi har hjemme.

Her er bilder fra folk vi møtte:

Familiene er avhengige av disse husene for å sikre en fremtid. De starter med å bygge et midlertidig hus som de bor i, omtrent tre måneder før de får sitt permanente hjem, som også må tåle regntid og tropiske stormer.

Det var svært rørende å se hvor stolte og glade familiene blir når de mottar husene som vi har bidratt til å finansiere.

Dagen avsluttet med seremoni der vi delte ut et dokumenter til familiene, som et symbol på at huset og eiendommen var kommet i stand ved hjelp av lokalt styre, FORUT, den lokale samarbeidsorganisasjonen Rahama og Sandefjord VGS.

Å se håpet hos menneskene, ga inspirasjon og motivasjon til å fortsette arbeidet.

Husene som Sandefjord VGS har finansiert ble formelt overlevert flere familier:

Hvert bidrag som samles inn i Norge utgjør en betydelig forskjell i livene til mange mennesker her på Sri Lanka. Vi vil alltid være takknemlige for denne opplevelsen, da den har etterlatt så mane inntrykk som vi tar med oss for resten av livet.

14.mars: bygge hele lokalsamfunn

En ny dag med nye prosjekter. Vi fikk se Hetland VGS sitt prosjekt, som er bygging av barnehager. Barnehage er det første skrittet for utvikling og utdanning. Samtidig bidrar det til at flere foreldre kan gå ut i jobb og forbedre familiens inntekter.

Ved at Sandefjord VGS bygger opp hus, og Hetland fikser barnehager, bidrar vi til å bygge opp hele lokalsamfunn på en god måte.  

Her møter vi noen av barna:

Vi fortsatte reisen til en skole som Hetland VGS hadde bidratt til. Ved ankomst ble vi møtt av rektoren og andre skoleledere, og de ga gaver som en takk. De var svært stolte av skolen og viste stor takknemlighet for vårt bidrag til gjenoppbyggingen.

Det var utrolig gledelig å se at klasserommene var i bruk og at elevene satt med sine eksamener.

Det var en fantastisk opplevelse å se hvordan engasjementet og innsamlingen hjemme i Norge direkte påvirker menneskers liv, her så vi hele tida hvordan våre bidrag gjør en reell og ekte forskjell.

Videre besøkte vi også samarbeidsorganisasjonen FRIENDS og noen av deres prosjekter. Familiene som får hjelp er blant de aller fattigste i Sri Lanka, og mange får bistand fra FRIENDS til å etablere små bedrifter.

Det ble mye følelser igjen, når vi fikk høre historier, se familier og deres ønsker for framtida.

Her er et FORUT-foto fra ett av stedene hvor kvinner er samlet for å satse på lokal varepreoduksjon og salg gjennom eget lokale:

15. – 16.mars: minner for livet

De siste dagene gikk til hjemreise. Vi kjørte fra nord til sør, som tok over en halv dag.

Vi er så takknemlige for at vi fikk muligheten til å kunne se vårt prosjekt, og det har gitt oss så mye, både inntrykk, motivasjon, minner og vennskap.

Dagenes variasjon og ulike innhold lærte oss mye om alt fra religion og kultur til fattigdom. Vi lærte hvordan FORUT samarbeider, og vi fikk se viktigheten av et videre samarbeid.

Hver eneste krone har en betydning, og vi er videre motivert for fortsettelsen av solidaritetsarbeidet og vår egen solidaritetsaksjon på Sandefjord videregående skole.

Med takk – fra Maria og Nagham,

Sandefjord/Colombo/Jaffna – våren 2023

Her er en videofilm redigert av Maria og Nagham etter reisen til Sri Lanka våren 2023:


Siste nyheter