Sammen for utvikling i Sierra Leone

Innlandet fylkeskommune og bistandsorganisasjonen FORUT på Gjøvik har signert en samarbeidsavtale verdt 200.000 kroner årlig som skal støtte FORUTs langsiktige utviklingssamarbeid i Sierra Leone.

– Med denne avtalen bidrar FORUT helt konkret til at fylkestingets vedtak om et internasjonalt engasjement blir fulgt opp, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen. 

Han er glad for at det endelig har kommet på plass en samarbeidsavtale med FORUT, Innlandets egen bistandsorganisasjon. Avtalen slår fast at fylkeskommunen bevilger inntil 200 000 kroner årlig over tre år til samfunnsutvikling i dette svært fattige landet, som er på størrelse med Innlandet.

Utgjør stor forskjell for mange kvinner

FORUTs generalsekretær, Ida Oleanna Hagen, sier avtalen vil gjøre en forskjell i livet for mange unge i Sierra Leone, spesielt kvinner. 

– Vi velger å bruke en stor del av disse pengene direkte inn i arbeidet med bedre helsetjenester og bedre sanitære forhold ved flere skoler. Dette er kritisk viktig for at jenter skal komme tilbake til skolene. God lokalsamfunnsutvikling krever at jentene sikres grunnleggende rettigheter og muligheter for utdanning.

Samarbeidsavtalen mellom Innlandet fylkeskommune og FORUT er et tydelig bidrag til å skape et trygt og tilgjengelig læringsmiljø for jenter. Sierra Leone i Vest-Afrika er et av verdens fattigste land og er preget av tiår med borgerkrig, ebolautbrudd og pandemi. Mangel på rent vann og toaletter ved mange skoler gjør at jenter ofte holdes hjemme. 

Samarbeidsavtalen fører også til økt innsats for å hjelpe unge mødre tilbake på skolen, og med tiltak mot kjønnsbasert vold, skadelige skikker og tidlig ekteskap. 

Zainab er en ung jente fra Port Loko i Sierra Leone. Hun bor i en landsby der FORUT driver utviklingssamarbeid og har bygget skole, helsestasjon, barnehage og brønn med rent drikkevann.
– Vi er en del av verden

FNs bærekraftsmål skal bidra til å løse store globale utfordringer i et internasjonalt krafttak fram mot 2030. Derfor mener fylkesordføreren det er helt naturlig at også Innlandet bidrar inn i FORUTs utviklingssamarbeid på denne måten. 

– Vi er en del av verden, vi også, sier Even Aleksander Hagen.

– Våre samarbeidspartnere i Sierra Leone er veldig takknemlige for støtten, og i FORUT oppfatter vi i tillegg dette som en viktig anerkjennelse av det solidaritets- og utviklingsarbeidet vi har drevet fra Gjøvik siden 1981, sier Ida Oleanna Hagen.

Samarbeidsavtalen legger til rette for at fylkeskommunen får rapportering fra FORUTs arbeid, mens fylkeskommunen skal bidra med informasjon om aktuelle temaer knyttet til EU-samarbeidet, EUs Afrika-strategi og synliggjøring av FORUTs arbeid i Innlandet og overfor kontakter i EU.

Siste nyheter