Vi søker en lagleder som vil forandre verden

Søknadsfrist: 14. april 2018
Varighet: Fast

FORUT søker etter ny generalsekretær som vil lede en norsk bistandsorganisasjon med store ambisjoner. Du må være en allsidig leder og lagspiller som vil jobbe i en bistandsbransje i forandring. Viktige oppgaver vil være å lede organisasjonen gjennom å arbeide for kontinuerlig kvalitetsheving av virksomheten, profilere FORUT og sikre finansiering og økonomistyring.

FORUT driver langsiktig programarbeid med lokale partnere i seks land i Afrika og Asia i tillegg til globalt påvirkningsarbeid på rusfeltet. FORUT baserer sitt samarbeid med partnerorganisasjonene på likeverd, respekt og gjensidig læring. Vi fokuserer spesielt på tre temaer i vårt programarbeid; barnerettigheter, kvinner og likestilling og rus som utviklingshinder. Vår spesialkompetanse på rusfeltet er noe av det som gjør FORUT unik som bistandsorganisasjon.

FORUT har mange faddere og et utstrakt kampanje- og informasjonsarbeid i skoler og barnehager i Norge. Hvert år lærer tusenvis av barn om globale forskjeller, utviklingsarbeid og at det går an å bidra til å forandre verden.

Vi ser etter en leder som:
 • er strategisk og i stand til å stake ut kursen i et bistandslandskap i endring
 • er en lagbygger og lagleder som liker å spille andre gode
 • er god på å bygge relasjoner og nettverk
 • har kjennskap til bistandsfeltet og forståelse for internasjonalt partnersamarbeid
 • har kjennskap til kampanje-, innsamlings- og informasjonsarbeid
 • har erfaring fra organisasjonslivet
 • har gode resultater å vise til fra tidligere verv eller arbeidsforhold
 • har høyere relevant utdanning fra høgskole eller universitet
 • vil være FORUTs ansikt utad
 • har god formuleringsevne både på norsk og engelsk
Arbeidsoppgaver:
 • Lede og utvikle organisasjonen i tråd med strategi og planer
 • Personalansvar for 16 medarbeidere
 • Sørge for å sikre fremtidige inntekter
 • Rapportere til styret
 • Være en faglig støtte for FORUTs kampanje- og informasjonsvirksomhet i Norge og vårt programarbeid globalt
 • Politisk påvirkningsarbeid
 • Representere FORUT i møte med media, offentlige myndigheter, organisasjonsnettverk, internasjonale partnere, givere og andre
Betingelser:
 • Lønn etter avtale
 • Arbeidssted Gjøvik
 • Pensjonsordning
 • En del reising må påregnes

Spørsmål om stillingen rettes til styreleder Paul Henrik Kielland på telefon 95 000 970.

Søknad merkes med «Generalsekretær» og ditt navn i emnefeltet, og sendes på epost til forut@forut.no innen 14. april 2018.

Om arbeidsgiveren:
 • FORUTs visjon er en fredelig, demokratisk og rettferdig verden der alle er sikret menneskerettigheter og et verdig liv, og der rusmidler ikke hindrer trygghet og folks utviklingspotensial
 • FORUT har hovedkontor på Gjøvik. Administrasjonen består av 16 medarbeidere, hvorav tre jobber i Oslo
 • FORUT hadde i 2016 en omsetning på 62 millioner kroner, hvorav 28 millioner gjennom rammeavtale med NORAD
 • FORUT eies av IOGT i Norge, Juvente og Juba

Les mer om FORUT