Kronekursen svekker FORUTs hjelpeinnsats

Det dramatiske fallet i den norske kronens verdi fører nå til like dramatiske kutt i FORUTs evne til å hjelpe sine partnerorganisasjoner i Asia og Afrika. – I en tid hvor partnerne trenger mer økonomisk støtte fra oss, får de nå melding om det motsatte, sier generalsekretær Ida Oleanna Hagen i FORUT.

Torsdag ettermiddag sendte FORUT ut en melding til alle sine partnerorganisasjoner med et varsel om at dramatiske fall i oljeprisen og kronekursen vil føre til umiddelbart bortfall av store verdier når norske kroner skal overføres landene i andre valutaer.  

–  Vi vet at dette nå forsterker de vanskelighetene våre partnere står midt oppe i, sier Hagen.

Tøffe uker framover 

Hagen er også tydelig på at fallet i kronekursen er så kraftig at selv en viss styrking i løpet av de nærmeste dagene ikke vil rette opp de problemene som mange samarbeidspartnere nå står overfor.  

– Vi håper selvsagt at den dramatikken vi nå ser i kronekursen kan endre seg og forbedres med tiltak fra Norges Bank, men vi må samtidig være tydelige på at dette vil ha store skadevirkninger på pågående bistandsinnsats og lokale tiltak mot smittespredning av koronaviruset, sier Hagen.

Akkurat som i Norge, er det nå stor usikkerhet og mye bekymring knyttet til den videre smittespredningen. Fra alle samarbeidslandene kommer det bekymringsfulle rapporter om utbredelsen av koronaviruset.

Midlertidig stans i overføring av penger 

Som et hastetiltak for å begrense skadevirkningene, undersøker FORUT om det er mulig å fryse overføringer av penger i noen uker framover. Dette vil være avhengig av likviditeten i de ulike prosjektene, som får regelmessige overføringer av FORUT gjennom året.

– Vi har nå en dialog med våre partnerorganisasjoner der vi også skal forsøke å få en oversikt over prosjekter som kan stanses inntil videre, forteller Hagen. 

Hun sier at FORUT får henvendelser fra partnerorganisasjoner som ønsker å omdisponere penger til lokale smitteverntiltak, i tråd med landenes egne strategier for å kjempe mot utbredelsen av koronasmitten.  

– Dette er henvendelser vi vil følge opp raskt, utfra tanken om at våre lokale partnere alltid kjenner de lokale behovene best, understreker Hagen. 

Håper på tiltak fra Norges Bank 

I en pressemelding torsdag 19. mars melder Norges Bank at den fortløpende vurderer å gripe inn i valutamarkedet gjennom kjøp av norske kroner. På linje med mange andre, håper FORUT at slike tiltak kan bidra til en stabilisering i valutamarkedet, og helst en betydelig styrking av kronen.  

– Dette vil ha en viktig effekt på verdien av pengeoverføringer til våre samarbeidsland i en tid med enormt mye usikkerhet. Hver krone teller nå i vårt bistandsarbeid og den lokale innsatsen mot smittespredning, avslutter Hagen.

Siste nyheter