Livet etter kjønnsbasert vold: Tar makten tilbake

APSA India har lang erfaring med å hjelpe kvinner som er utsatt for vold i nære relasjoner. Med god støtte og tid klarer de å ta tilbake makten over sine egne liv. Et nytt kurs i samarbeid med FORUT har blitt et nyttig verktøy i kampen mot kjønnsbasert vold og traumer. 

Kvinner som har opplevd vold i familien og som lever i slumområdene i og rundt millionbyen Bangalore i India, har sjelden tilgang til helsehjelp og er nærmest rettsløse i møte med politiet og rettsapparatet.

FORUTs partner APSA har i en årrekke arbeidet med å styrke og støtte disse kvinnene gjennom å etablere mer enn 280 selvhjelpsgrupper. For et år siden gjennomførte de også den første kurspiloten i India i manualen “Mental Helse og kjønnsbasert vold”. Det skjedde i samarbeid med FORUT. Manualen er utarbeidet av ressursportalen Mental Health and Human Rights Info (MHHRI).

Virkninger og konsekvenser av vold

Hensikten med manualen er å gi de som hjelper utsatte kvinner en grunnleggende kunnskap om hvilke virkninger og konsekvenser volden har for kvinnenes egen livskvalitet og deres fungering i samfunnet.

Ved å normaliserede de universelle, automatiske, kroppslige utslagene som kan forekomme etter å ha opplevd vold, kan flere kvinner få hjelp og forståelse, og de unngår kanskje å utvikle mer alvorlige psykiske lidelser. Manualen går også gjennom hvordan hjernen funger i møte med frykt, samt enkle øvelser for å komme til ro.

Kurs som engasjerer 

Da APSA og FORUT tok i bruk manualen, foregikk opplæringen etter en to-trinns modell. Først fikk 20 prosjektkoordinatorer i APSA opplæring over tre dager. Deretter skulle to av prosjektkoordinatorene gjennomføre samme opplæring for en av sine selvhjelpsgrupper i et av slumområdene de jobbet i. Der møtte det opp 15 kvinner. Etter den første dagen hadde ikke kvinnene lyst å gå hjem, så det var tydelig at tematikken og metoden fenget dem.

APSA har jobbet lenge med denne typen tematikk, men de ansatte satte stor pris på å få tilgang til et nytt verktøy i kampen mot kjønnsbasert vold, og deltakerne mente de hadde lært mye nytt som de kunne bruke i sitt møte med kvinner utsatt for kjønnsbasert vold.

Alkohol, vold og psykisk helse 

Manualen understreker at vold mot kvinner er et brudd på de grunnleggende menneskerettighetene. Det er en effektiv komponent i en ellers faglig sterk manual. Den bidrar også til å gjenopprette kvinners verdighet, i tillegg til å styrke dem mentalt og gjøre dem bevisste på sammenhengen mellom vold og alkohol. 

FORUT ønsker å gjøre denne manualen kjent blant flere av sine partnere, men koronaen satte en effektiv stopper for å reise ut og gjennomføre opplæring i denne omgang. I tillegg jobber MHHRI med å utvikle en manual for menn utsatt for vold og overgrep, samt en for barn utsatt for seksualisert vold. 

Dette er gode verktøy i FORUTs arbeid for kvinners rettigheter – og mot målet om at alle skal ha reell makt til å endre sine egne liv.

I del to av kurset skulle prosjektkoordinatorene til APSA gjennomføre samme opplæring for en av sine selvhjelpsgrupper i et av slumområdene de jobbet i.

Siste nyheter