Løfte blikket og se andre

Denne uka har FORUT signert en historisk vertskommuneavtale med Gjøvik kommune. Det hele startet med et besøk av formannskapet på nyåret. Nå har partene altså inngått en samarbeidsavtale som handler om felles innsats for ekstremt sårbare barn og unge i millionbyen Bangalore sør i India. -Det handler om at vi alle må løfte blikket noen ganger, og se utover vår egen hverdag, sier ordfører Torvild Sveen.

Gjøvik kommune har ved flere anledninger støttet FORUTs bistands- og solidaritetsarbeid, men nå sørger ordfører og formannskap for et formelt og varig samarbeid. Kommunen skal støtte FORUTs innsats i India med 75 000 kroner i året, som tilsvarer om lag to kroner per innbygger. -Dette er først og fremst et symbolsk bidrag, sier Torvild Sveen. Han mener det er viktig at en kommune som Gjøvik sender et signal om støtte til denne typen internasjonalt arbeid, og spesielt når FORUT har hovedkontoret i samme kommune. -Vårt bidrag er ikke så veldig stort, og særlig ikke hvis vi tenker på skatteinntektene FORUT-ansatte i FORUT har bidratt med siden starten for nesten 40 år siden, sier ordføreren med et bredt smil.

Her signerer generalsekretær i FORUT Ida Oleanna Hagen, ordfører i Gjøvik kommune Torvild Sveen og rådmann i Gjøvik kommune Magnus Mathisen avtalen.

Feiring i FORUT

Generalsekretær Ida Oleanna Hagen signerte avtalen på vegne av FORUT. Hun kunne melde om stor stemning i FORUT, da vedtaket om vertskommunesamarbeidet kom. -Nå feirer vi en viktig avtale for oss, som en god oppkjøring til FORUTs feiring av 40 år som Innlandets bistandsorganisasjon neste år, alle årene med base på Gjøvik. FORUT har i dag 18 ansatte i Norge, og lokale samarbeidsorganisasjoner i seks land i Afrika og Asia. I tillegg er FORUT med i noen internasjonale nettverk, knyttet til kjønnsroller, likestilling og helse. -Bidraget fra Gjøvik kommune setter FORUT i stand til å videreføre viktig innsats for barn og unge i Bangalore i India. Helt konkret handler det om et grunnskoletilbud og trygge bosteder for flere hundre barn som lever i noen av byens slumområder, forteller Hagen. I følge samarbeidsavtalen som nå er signert, kan Gjøvik kommune også være med til prosjektområdet, og selv se hvordan innsatsen foregår. Det er også åpnet for at FORUT kan holde årlige orienteringer fra prosjektområdet i kommunestyret.

Rik og fattig

Ordfører Torvild Sveen håper vertskommuneavtalen kan føre til enda mer positiv oppmerksomhet rundt FORUTs arbeid i Gjøvik og Innlandet. FORUT driver store pedagogiske kampanjer i både barnehager og skoler, der barn i Norge lærer om barn i andre land. FORUT har alltid plass til flere deltakere i Barneaksjonen og Skoleløpet, og i Gjøvik er mange allerede med i kampanjene. -Det er viktig at vi alle tenker på forholdet mellom rike og fattige, og hvordan mennesker kan hjelpe hverandre, understreker Sveen. -Koronapandemien rammer hele verden, men i forhold til våre medmennesker i India er vi tross alt privilegerte her i Norge, med alle ressursene vi kan sette inn for å dempe smitten og støtte de som lider økonomiske tap. Tenk på hvordan mange indere må møte dette, i ekstrem fattigdom, og uten hjelpetiltak i noen særlig grad, avslutter ordføreren.

Rådmann og ordfører i Gjøvik kommune, sammen med generalsekretær i FORUT utenfor rådhuset.

Siste nyheter