Millionavtale om hjelp til koronarammede i Nepal

FORUT har inngått en avtale med Norad på 5 millioner kroner for å hjelpe utsatte barn under koronapandemien i Nepal. 

Det er snakk om en rekke tiltak, blant annet å hjelpe sårbare barn som er i karantene, opprette en psykisk helse-krisetelefon for barn og å sikre at jenter ikke faller ut av skolen under lockdown. 

Hardt rammet av covid-19 

Nepal er det landet der FORUT har størst omfang på arbeidet, og det er derfor organisasjonen ble valgt ut til å motta ekstra midler fra Norad til hjelp i Nepal. Landet er hardt rammet av koronaviruset og opplever stor smittespredning, og lockdown har ført til sult, tap av inntekt for mange fattige familier, økning i overgrep mot barn og at mange detter ut av skolen. 

– Det er en alvorlig situasjon for Nepal. Konsekvensene av en lockdown som har vart siden mars er katastrofale for barn og unge. Vi er glade for at Norad nok en gang har vist oss tillit og bevilget 5 millioner kroner til dette viktige arbeidet, sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT. 

Det er FORUTs lokale partnerorganisasjoner CWIN Nepal og RDTA som gjennomfører tiltakene. 

Dette er tiltakene 

Prosjektet varer i seks måneder fra 1. november 2020. Dette er tiltakene som skal gjennomføres. 

  • Familier som er rammet av inntektsbortfall, og som har sårbare barn, får hjelpepakker med blant annet mat, gass til matlaging, masker og såpe.
  • Jenter som risikerer å falle utenfor skolesystemet skal hjelpes, blant annet gjennom å dekke kostnadene til skolesaker og uniform. 
  • Etablering av en rekke håndvaskstasjoner med informasjon om hygienetiltak. 
  • Styrking av kapasiteten på krisetelefonen Child Help Line, og opprettelse av et eget gratisnummer for psykisk helsehjelp gjennom den psykiatriske klinikken på Kanti Children’s Hospital. 
  • Tre sykehus får støtte til å hjelpe flere barn som er rammet av koronasituasjonen, blant annet med økt sengekapasitet, infrarøde termometere og materiell for å opprette isolasjonsposter. 
  • Utstrakt informasjonsarbeid for å gjøre befolkningen og spesielt barn oppmerksomme på hvordan de kan beskytte seg mot viruset og alle former for misbruk og utnyttelse under pandemien. 
  • Masker og verneutstyr for miljø-, helse- og bistandsarbeidere som utfører oppgavene i prosjektet. 

FORUT har en langsiktig rammeavtale med Norad om utviklingssamarbeid i seks land i Asia og Afrika. FORUT har også finansiert byggingen av Nepals første barnepsykiatriske klinikk på barnesykehuset Kanti i Katmandu med hjelp av FORUT-faddere, norsk næringsliv og norske psykiatere.

Siste nyheter