– Vi er klare til å bidra

Norge øker innsatsen for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer i lavinntektsland med 1,2 milliarder kroner. – Vi i FORUT, med vår ekspertise i forebygging av alkoholskader og dårlig psykisk helse i utviklingssammenheng, står klare til å bidra, sier generalsekretær Ida Oleanna Hagen. 

Regjeringen offentliggjorde i dag at Norge vil bidra med 1,2 milliarder (133 millioner USD) ekstra i det såkalte NCD-arbeidet fram til 2024. Dette er et svært viktig bidrag for den globale helsa. Mer enn 15 millioner mennesker under 70 år dør årlig av ikke-smittsomme sykdommer (NCD), og majoriteten av disse er i lav- og mellominntektsland.

Viktig bevilgning 

Sykdommer som kreft, diabetes, kroniske luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og psykisk sykdom tar livet av og reduserer livskvaliteten til mange millioner mennesker rundt i verden. Disse sykdommene har felles risikofaktorer som alkohol, tobakk, usunn mat, manglende fysisk aktivitet og dårlig luftkvalitet. Derfor har Norge ledet an med å lansere en egen NCD-strategi.

– Bevilgningen er en veldig viktig nyhet, for selv med den betydelige helsebyrden som NCD-ene medfører, er kun 1-2 % av den globale bistanden avsatt til å forebygge og behandle disse sykdommene. Vi applauderer at regjeringen nå følger opp sin gode strategi for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer med penger. Vi vet foreløpig ikke hvordan disse pengene skal brukes eller hvem som involveres i arbeidet, men FORUT er klare til å bidra med økt innsats, sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT. 

Alkohol er en risikofaktor

Ifølge regjeringen vil en viktig del av innsatsen være å forebygge gjennom å begrense risikofaktorer som luftforurensing, tobakk, alkohol og usunn mat. Hagen understreker at på internasjonalt nivå finnes det få tilskudd til forebygging av skader fra alkoholbruk, så her kan Norge virkelig utgjøre en forskjell.  

FORUT har et eget program for alkohol og narkotika i utviklingssammenheng. Sammen med lokale samarbeidspartnere i seks land i sør, arbeider FORUT med forebygging og politikkpåvirkning i samarbeidslandene. På internasjonalt nivå har FORUT en viktig rolle i Global Alcohol Policy Alliance (GAPA). GAPA jobber blant annet tett på WHO, f.eks. gjennom «SAFER» – et program for å støtte land som ønsker å utvikle og implementere effektive alkoholpolitiske virkemidler.

Mer utsatt under pandemien 

FORUT jobber også med psykisk helse, blant annet gjennom å bidra til å etablere og styrke et barnepsykiatrisk tilbud i Nepal. Behovet er enormt – og økende – under koronapandemien.

– Norge viser vei for andre gjennom å gi et betydelig bidrag til å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer i fattige land. Siden mennesker med kroniske lidelser også er mer utsatt under covid-19-pandemien, kommer denne bevilgningen på et godt tidspunkt, sier Hagen.

Siste nyheter