Generalsekretær Ida Oleanna Hagen og utenlandssjef Ståle Stavrum i FORUT

FORUT får ny Norad-avtale til 154 millioner kroner

FORUT har signert en ny samarbeidsavtale med Norad om finansiering av bistands- og utviklingsprosjekter. Avtalen tilfører organisasjonens prosjekter 154 millioner kroner og sikrer et omfattende bistands- og utviklingsarbeid de neste fem årene.

– Vi er svært stolte av den tilliten norske myndigheter har vist oss og våre dyktige partnere i seks land i Asia og Afrika. Sammen med våre norske støttespillere og partnerorganisasjoner kan vi nå fortsette vårt gode arbeid for barns rettigheter, kvinner og likestilling, og rus som utviklingshinder, sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT.

Rekordstor avtale

Pengene skal gå til videreføring av FORUTs utviklingsprosjekter for å realisere menneskerettigheter, redusere fattigdom og fremme godt styresett i Sri Lanka, India, Nepal, Malawi, Sierra Leone og Zambia.

Det innebærer blant annet hjelp til barn i krise, likestillingstiltak, entreprenørskapsprosjekter for kvinner, gjenbosetting av flyktninger og holdningsskapende arbeid. Men det er også rom for nye prosjekter på grunn av en økning på 14 millioner kroner fra forrige avtale.

Satsing på psykisk helse

FORUT bygger for øyeblikket Nepals første barnepsykiatriske klinikk i Katmandu, helt og holdent med egeninnsamlede midler, som et ledd i en satsing på å etablere et psykisk helse-tilbud for barn. Hagen er spesielt glad for at Norad-avtalen gir rom for en bredere og sterkere innsats på dette området.

– Vi har nå mulighet til å trappe opp det viktige arbeidet med barns psykiske helse i utviklingsland, sier Hagen.

Trangt nåløye

Det er hard konkurranse om bistandsmidlene fra Norad. Nye krav og en omfattende søknadsprosess har gjort at utenlandsavdelingen i FORUT har lagt ned nesten to års arbeid i den nye søknaden. 10 av 23 organisasjoner som søkte fikk til slutt avtale med Norad.

– Vi er glade for at det gode samarbeidet med Norad fortsetter og at FORUT har fått en avtale i skarp konkurranse med andre sivilsamfunnsorganisasjoner, sier utenlandssjef Ståle Stavrum.

Siste nyheter