Nytt dop ødelegger liv i Sierra Leone

En hjerteskjærende dokumentar fra BBC viser hvordan det narkotiske stoffet «Kush» gjør enorm skade for de mest sårbare i Sierra Leone. Se dokumentaren her.

Kush er et billig og ulovlig stoff som er lett tilgjengelig i mange miljøer i landet. Det har tatt over for tramadol, kokain og andre dyre rusmidler.

Skader seg selv og andre

Brukerne hevder at stoffet hjelper dem med å dempe stress, men det er mange eksempler på at brukerne skader både seg selv og andre i rusen. I BBC-dokumentaren «Kush: Into the Mad World» kommer det fram at mer enn 90 % av mennene som legges inn på det psykiatriske sykehuset i hovedstaden Freetown, havner der på grunn av Kush.

FORUTs lokale partner, Foundation for Rural and Urban Transformation (FoRUT), rapporterer at Kush nå er et av de mest vanlige narkotiske stoffene som unge mennesker bruker. De forteller også om en økning i trafikkulykker fordi enkelte sjåfører i offentlig transport ruser seg på Kush.

Rammer de mest sårbare

FORUT har temaet «Alcohol, drugs and development» som en integrert del av sitt utviklingssamarbeid. Rus er et hinder for utvikling og rammer de mest sårbare hardest, noe Kush dessverre er et eksempel på.

– Det er forferdelig å bli minnet på hva rusbruk kan gjøre med mennesker. Enda mer opprørende er det å se, gang på gang, hva kyniske produsenter og langere av narkotiske stoffer er villige til å gjøre eller overse for å tjene penger, sier Eva Sigrid Braaten, seniorrådgiver i FORUT.

For FORUT er denne saken nok en dokumentasjon på hvordan rusbruk forsterker fattigdom og hindrer utvikling både for den enkelte og for hele samfunnet.

– Vi må fortsette å insistere på en helhetlig og balansert narkotikapolitikk der de skyldige bak produksjon og distribusjon rammes av effektive lover og rettferdige straffer, og der brukerne gis den behandlingen de trenger. Samtidig må årsakene til narkotikabruk adresseres. Det betyr at barn og unge må få vokse opp i trygge og givende oppvekstmiljøer med muligheter til å gå på skole og bruke evnene sine. Voksne må sikres arbeid og inntekt, og utenforskap må bekjempes, sier Braaten.

Se den sterke dokumentaren

Under kan du se hele dokumentaren «Kush: Intro the Mad World». Klikk deg videre hvis aldersbegrensningen hindrer deg i å se den her. Det er også en kortere versjon på BBC sin nettside. Filmen har sterke bilder og bør ikke ses av barn.

Siste nyheter