Økningen i Oljefondets aksjeandel må være alkoholfri!

– FORUT støtter at SPUs aksjeandel utvides, men ber Stortinget presisere at dette må skje uten at man kjøper seg opp ytterligere i alkoholindustrien, sier FORUTs generalsekretær Morten Lønstad.

FORUTs primærstandpunkt er at Oljefondet (SPU) bør selge seg helt ut av alkoholindustrien, men mens man venter på en utredning om dette er det viktig å ikke kjøpe seg opp ytterligere.

Stortinget behandler i mars

Regjeringen har varslet at den vil be Stortinget om å øke Oljefondets aksjeandel fra 62,5 % til 70 %, og Stortinget får saken til behandling denne måneden. Ved utgangen av 2015 var ca. 1,2 % av Oljefondets totale verdi investert i alkoholindustrien, noe som tilsvarer nesten 90 milliarder kroner.

Generalsekretær i FORUT, Morten Lønstad.

FORUT frykter at økningen av aksjeandelen – som i utgangspunktet er uproblematisk – vil ha som en negative bieffekt at investeringene i alkohol økes ytterligere.

– Vi ber derfor Stortinget komme med en merknad om at alkohol skal unntas fra videre oppkjøp når aksjeandelen utvides, og at dette er et første skritt mot nedsalg, slik man gjorde med tobakkaksjene i 2009, fortsetter Lønstad.

Aggressiv industri

Det er økende politisk støtte for å vurdere fullstendig uttrekk fra alkoholindustrien, og et forslag om å utrede dette fikk støtte fra fire partier (Sp, KrF, SV og MDG) i fjor.

– Vi håper på et støtte fra et flertall av partiene i år, sier Morten Lønstad, som påpeker at investering i alkohol er i strid med prinsippet om en samstemt politikk for utvikling.

– Alkoholindustrien satser stadig mer aggressivt i markeder i sør samtidig som de motsetter seg alkoholpolitiske reguleringen Norge støtter, bl.a. gjennom Verdens Helseorganisasjon (WHO).

– Alkohol er både et utviklingshinder, et folkehelseproblem og fører til overgrep mot kvinner og barns rettigheter. Derfor blir det inkonsekvent at Norge har titalls milliarder investert i denne industrien, avslutter Lønstad.

Siste nyheter